• Exkurzia na obecnom úrade
     • Exkurzia na obecnom úrade

     • Dňa 25. 6. 2021 sme sa my tretiaci zúčastnili exkurzie Obecného úradu v Badíne. Exkurzia bola zameraná na základnú orientáciu v budove OÚ, aby sme do budúcnosti vedeli, kde môžeme vybaviť platby za odpad, platenie dane, kde nájdeme pána starostu, kde si môžeme požičať knihy. Budovou OÚ nás sprevádzal pán starosta. Mohli sme si prezrieť obradnú miestnosť, zasadačku, knižnicu, pracovňu pána starostu a ostatné miestnosti.  Vypočuli sme si, na čo slúži obradná miestnosť a informácie o využití kamerového systému. Oboznámili sme sa s fungovaním samosprávy, právomocami starostu, obecného zastupiteľstva a dostali sme  aj odpovede na naše zvedavé otázky. Ďakujeme pánovi starostovi a pracovníčkam obecného úradu za milé prijatie.

    • Dielničky modrotlače v 4. ročníku
     • Dielničky modrotlače v 4. ročníku

     • Vedeli ste, že modrotlač poznali už ľudia pred 8000 rokmi? Naši štvrtáci sa o modrotlači dozvedeli ešte oveľa viac. V závere šk. roka sa konali dve Dielničky modrotlače priamo v štvrtáckych triedach pod vedením pani učiteľky Lucie Dovalovej, ktorá sa už dlhšie venuje tejto tradičnej technike úpravy plátna. Deti mali možnosť prezrieť si nielen hotové výrobky vytvorené modrotlačou, ale vyskúšali si aj prácu s drevenými formami (pečiatkami) a nakoniec si mohli vlastnoručne vyrobiť zrkadielka a prívesky na kľúče pre svojich rodičov. Najprv na plátenká nanášali svoje vzory, po vysušení ich namočili do indiga, neskôr ich vyprali a vyžehlili. Šikovné siedmačky mladším spolužiakom pomáhali a usmerňovali ich. Deti pracovali so záujmom a zanietením, práca im šla od ruky a určite budú ešte dlho spomínať na zážitkové vyučovanie s modrotlačou.

    • Dni finančnej gramotnosti
     • Dni finančnej gramotnosti

     • Projekt Fenomény sveta PENIAZE poskytol deviatakom jedinečnú možnosť doplniť si vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. Aktivity sa realizovali v priebehu celého školského roka, no vzhľadom na dištančné vzdelávanie bola pozmenená ich forma.

      Žiaci získavali vedomosti v oblasti financií prostredníctvom videí v angličtine, interaktívnych cvičení, no mali možnosť dozvedieť sa aj veľa zaujímavostí z histórie. Zavŕšením projektu boli „Dni finančnej gramotnosti“ (17. a 18. júna), ktoré ukončili besedou pre žiakov VI. A triedy konajúcou sa v stredu 23. júna. Tu naši nastávajúci absolventi preukázali svoje výborné prezentačné a organizačné schopnosti.

     • Akčný deň Zelenej školy - Aj v malej záhrade sa dejú veľké veci

     • Do konca školského roka ostáva už len pár dní a v našej škole sa snažíme dobehnúť zameškané. Jedna z každoročných aktivít, ktorá sa nemohla uskutočniť zabehnutým spôsobom, bol zápis žiakov do prvého ročníka.

      Nevedeli sme sa zmieriť s predstavou, že by sa budúci prváci mali zoznámiť s pani učiteľkami a školou až v septembri.

      Využili sme našu Záhradu, ktorá učí a pripravili ukážky vyučovania v nej. Žiačky siedmeho ročníka a naši pedagógovia  naučili deti maľovať blatom so štetcami z prírodných materiálov. Deti si  na vlastnej koži vyskúšali, ako funguje podzemný telefón. Zistili, že tráva v bezzásahovej zóne je taká vysoká, že by sa do nej schovala aj srnka. Pri pocitovom vejári si oči oddýchli a zrazu šiška bola akási pichľavejšia, kamienky hladké a piesok príjemne zohriaty. V dažďovej záhrade si predškoláci otestovali svoje vedomosti z matematiky. Hudba a rytmus zneli pri kamennom litofóne a telesnú zdatnosť si naši budúci žiaci vyskúšali pri preliezaní pavučiny a iných netradičných športových výkonoch.

      Rodičom žiaci druhého stupňa porozprávali o aktivitách v programe Erasmus+. Pochválili sme sa aj našimi úspechmi v programe Zelená škola a  pani riaditeľka si našla čas, aby zvedavým rodičom poukazovala, v akých priestoroch sa najbližších pár rokov bude odohrávať časť života ich dieťaťa.

      Akčný deň máme za sebou a všetci zúčastnení majú v hlavách množstvo zážitkov a dojmov. Siedmaci nadobudli nové skúsenosti pri interakcii s mladšími deťmi, pedagógovia sa naučili  mená budúcich žiakov, rodičia dostali množstvo dôležitých informácií a deti, tie odchádzali domov s rozžiarenými očkami.

      Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola - každý deň pre budúcnosť.

    • Dni archeológie
     • Dni archeológie

     • V rámci podujatia Dni archeológie mali naši žiaci z 5. B triedy možnosť zistiť, ako pracuje skutočný archeológ. V pondelok 21. 6. 2021 sme sa vybrali na novoobjavenú archeologickú lokalitu nad našou obcou, kde už na nás čakali zamestnanci Krajského  pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Martin a Monika. Vysvetlili deťom v čom spočíva ich práca, aké moderné metódy im umožnili objaviť nové nálezisko, a čo bolo najdôležitejšie, piataci si na vlastnej koži vyskúšali zber archeologického materiálu priamo na lokalite. Naučili sa rozoznávať pravekú a slovanskú keramiku od kamienkov, zamerať miesto nálezu zariadením GPS a zapísať a zdokumentovať nálezy. Čo je najdôležitejšie, podarilo sa im nazbierať cenný materiál, čím pomohli archeológom pri budúcom výskume tejto lokality.

    • Výlet druhákov do Zveroparku
     • Výlet druhákov do Zveroparku

     • Koniec školského roka si určite užívajú všetci žiaci. Nielenže sa blížia očakávané letné prázdniny, ale konečne je čas koncoročných výletov. Naši druháci tento rok navštívili Zveropark vŽarnovici, na ktorý sa veľmi tešili. Naviac ich zaujala kengura bennettova a nosáľ červený, no bezpochyby mali najväčšiu radosť, keď mohli zvieratká kŕmiť. Okrem zvieratiek si užili aj rozprávkový les a výlet zakončili na veľkom skákacom hrade. Ako správni výletníci sa vracali domov unavení, no plní zážitkov. 

    • Prírodný turizmus na vlastnej koži
     • Prírodný turizmus na vlastnej koži

     • Vďaka Zelenej škole sme sa mohli na vlastnej koži presvedčiť, čo v praxi znamená pojem prírodný turizmus.

      V súčasnosti sa veľa popísalo o odpojení sa človeka od prírody. V zhone každodenných povinností nestíhame naplno vnímať krásy a dary prírody. Keď sa aj vyberieme na turistiku, chýba k tomu pridaná hodnota v podobe podrobnejšieho vysvetlenia prírodných vzťahov a dejov.

      My sme zažili prírodný turizmus v Národnom parku Poloniny. Ísť na celodenný výlet do pralesa so sprievodcami, ktorí vás neustále prekvapujú zážitkami a vedomosťami o prírode na konkrétnom území, je silný emocionálny zážitok. V tej chvíli neriešite obavy zo stretu s divou šelmou, lebo plne dôverujete profesionálom, ktorí vedia čo robia. Ak pociťujete túžbu aspoň na chvíľu splynúť s divokou prírodou, táto forma turizmu je určená práve vám. Viac o možnostiach prírodného turizmu sa dozviete na stránke: https://www.aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/

    • Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín

     • V dňoch 10. a 11. júna sa naše šikovné recitátorky, Simona Bystrianska zo 4. B, Klára Dovalová zo 7. A a Nina Kapustová zo 7. B, zúčastnili regionálneho kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Darilo sa im viac ako výborne. Klára Dovalová obsadila druhé miesto v prednese poézie, Nina Kapustová obsadila rovnako druhé miesto v prednese prózy a Simona Bystrianska vyhrala vo svojej kategórii prvé miesto v prednese prózy a postupuje do krajského kola. Víťazkám srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výsledkov. 

    • Projekt - Čítame radi 2
     • Projekt - Čítame radi 2

     • Aj naša škola sa zapojila do výzvy Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi 2“. Získaný príspevok v hodnote 800 eur sme použili na doplnenie kníh do školskej knižnice. Nakúpená literatúra bude slúžiť pre všetkých žiakov školy. Vďaka tomuto projektu sme zmodernizovali knižničný fond o zaujímavé a súčasné tituly. Zároveň veríme, že nové knihy pomôžu rozvoju čítania našich žiakov.

    • Banskobystrické pierko 2021
     • Banskobystrické pierko 2021

     • Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy Banskobystrické pierko. Opäť boli úspešní. Odborná porota pod vedením spisovateľa Miroslava Kapustu udelila v prvej kategórii - poézia  2. miesto Michaele Ulickej (4. B) a čestné uznanie Simone Bystrianskej (4. B). V druhej kategórii – poézia získala 3. miesto Klára Dovalová (7. A). Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 9. júna 2021 v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde v Banskej Bystrici. Ocenené žiačky získali diplomy a krásne vecné ceny, ktoré im budú pripomínať ich prvé začiatky v písaní vlastných veršov. Srdečne im blahoželáme!

    • Odznak všestrannosti
     • Odznak všestrannosti

     • V školskom roku 2020/21 neboli z dôvodu pandemickej situácie príležitosti na zapojenie sa do športových súťaží, ale do jednej sa nám nakoniec predsa zapojiť podarilo. 

      Žiaci a žiačky 6. A a 6. B triedy sa v máji pokúšali získať "Olympijský odznak všestrannosti", ide o dobrovoľný športový projekt vyhlásený Slovenským olympijským športovým výborom, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. 

      Žiaci absolvovali dokopy šesť rôznych športových disciplín zameraných na rýchlosť, silu aj vytrvalosť. Každá disciplína bola výzvou, každému účastníkovi sadla niektorá disciplína viac, iná menej, ale všetci sa snažili podať ten najlepší výkon. Výsledky disciplín v priebehu júna odosielame na SOŠV a budeme netrpezlivo čakať a veriť, že sa aspoň niektorým športovcom podarí v tejto súťaži obstáť s počtom bodov, ktorý zabezpečí zisk Olympijského odznaku všestrannosti. 

      Niekoľko fotografií nájdete tu.

    • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa
     • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa

     • Naša základná škola sa zapojila do výzvy Raiffeisen banky Gesto pre mesto. 

      Máme za sebou prvú fázu výberu a projekt Exteriérová učebňa postúpil do hlasovania verejnosti. 

      Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji Slovenskej republiky získa finančný dar 2 000€. 

      Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke: 

      https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banskobystricky-kraj 

      Prosíme Vás, podporte aj vy tento projekt svojím hlasom, prípadne zdieľaním na sociálnych sieťach. Hlasovať môžete do 30. júna 2021. 

       Ďakujeme. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa naši žiaci aj tento rok zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po absolvovaní školského kola ich čakala nová skúsenosť s okresným kolom, ktoré sa realizovalo online. Vyskúšali si, aké to je postaviť sa pred kameru a predviesť, čo sa naučili. Všetci to zvládli výborne a tri naše žiačky postúpili do regionálneho kola. Sú to Simona Bystrianska zo 4.B v prvej kategórii prednesu prózy, Klára Dovalová zo 7.A v tretej kategórii prednesu poézie a Nina Kapustová zo 7.B rovnako v tretej kategórii prednesu prózy. Našim šikovným recitátorkám gratulujeme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže. 

    • MDD na našej škole
     • MDD na našej škole

     • 1.jún, to je významný deň pre všetky deti. Prečo? Lebo spoločne všetky majú sviatok. Aj naším cieľom je, aby boli  žiaci na škole šťastní. A to nielen v jeden deň, ale po celý školský rok. No práve prvý júnový deň má byť pre nich výnimočný. O to sme sa postarali aj my, v  spolupráci s Obecným úradom Badín, ktorý zabezpečil sladko-slané prekvapenie v podobe cukrovej vaty a pukancov.  Tento deň mali žiaci bez učenia a bezstarostne ho mohli prežiť spolu s triednymi učiteľmi, čo je v súčasnej dobe veľmi potrebné. Stmelenie kolektívu, to bola hlavná myšlienka MDD. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • ekonom@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje