• Nadácia Volkswagen Slovakia
     • Nadácia Volkswagen Slovakia

     • Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť  a zútulniť.

      Cieľom grantového projektu  - Vrátiť nemecký jazyk do škôl, ktorý zastrešuje Nadácia Volkswagen Slovakia, je nielen materiálne podporiť školu, ale hlavne propagácia nemeckého jazyka a jeho vyučovania na základnej škole. Uvedomujeme si rastúci význam nemeckého jazyka, a to v medzinárodnom meradle. Nemčina je najpoužívanejším jazykom v Európskej únii, nehovoriac o tom, že jazykové porozumenie uľahčuje a podporuje spoluprácu a toleranciu. Dúfame preto, že aj takto poukážeme na dôležitosť ovládania tohto jazyka, zvlášť v stredoeurópskom priestore.

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória

     • Záver apríla patril našim najmenším recitátorom z 1. stupňa, ktorí sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby predviedli svoj talent a zároveň sa pokúsili umiestniť na stupni víťazov. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon, a preto si zaslúžia pochvalu.  

      Do okresného kola postúpili žiaci 4. ročníka :  

      poézia – Lukáško Ružbacký (4.A) 

      próza – Simonka Bystrianska (4.B) 

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje