• Čin hodný uznania
     • Čin hodný uznania

     • Deň Zeme sa už tradične spája s aktivitami zameranými na ochranu našej planéty. Čoraz viac ľudí sa zapája do organizovaných dobrovoľníckych aktivít, smerujúcich k odľahčeniu prírody od odpadu. Nás potešila nečakaná správa od obyvateľov Badína, že počas prechádzky stretli žiakov školy zbierať odpadky. Táto informácia nás ubezpečila, že environmentálne problémy nie sú ľahostajné ani mladej generácii. Po rozhovore s jednou zo zúčastnených žiačok sme sa dozvedeli, že sa ide o viac rokov trvajúcu tradíciu, ktorú si organizujú samotní žiaci. Smutným faktom je, že na pomerne krátkom úseku popri ceste, vyzbierali sedem vriec odpadu.   

      Veľké poďakovanie patrí Matilde, Ajovi, Kire a Emke za ich ochotu zveľaďovať prostredie obce a byť príkladom pre nás ostatných.  

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje