• Oznam - poplatky

     • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín prosí zákonných zástupcov detí a žiakov, aby dočasne neplatili príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka – v materskej škole, v školskom klube detí, na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni.

      V prípade, že ste už aktuálnu čiastku uhradili, škola Vám ich neskôr započíta pri zúčtovaní. Za pochopenie ďakujeme, o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020 boli prijaté nasledujúce opatrenia:

      - školy zostávajú zatvorené až do odvolania

      - ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok

      - prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája, nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

      - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

      - zápis do prvého ročníka prebehne elektronickou formou bez osobnej účasti detí od 15. do 30. apríla (prihlášku nájdete tu: https://zsbadin.edupage.org/register/). Ak ste prihlášku už vyplnili, nie je potrebné urobiť tak znovu.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali:

      - webstránku školy

      - webstránku www.ucimenadialku.sk, kde môžu nájsť množstvo materiálov k jednotlivým vyučovacím predmetom a takisto rôzne odporúčania a usmernenia

      - vysielanie RTVS – vyučovacie programy

      - platformy Edupage a Office 365, prostredníctvom ktorých komunikujú učitelia so žiakmi a zadávajú im úlohy online.

      ĎAKUJEME RODIČOM, ŽE V TÝCHTO NÁROČNÝCH CHVÍĽACH POMÁHAJÚ UČITEĽOM AJ SVOJIM DEŤOM ZVLÁDAŤ UČENIE NA DIAĽKU.

     • Koronavírus podmienky pre poukázanie 2 % z daní nemení

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Opatrenia vlády v súčasnosti (k 24. 3. 2020) upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva zatiaľ naďalej v platnosti bezo zmeny.

      Možno zostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali 2 % z daní. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % našej neziskovej organizácii SPOLU PRE ŠKOLU, aby:

      • buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020
      • alebo si v tejto lehote požiadali o odklad daňového priznania (získate čas do konca júna)

      Ak za vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, musí ho urobiť do 31.3. a vy môžete urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. apríla 2020 (Overte si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.).

      Ďakujeme, že v týchto ťažkých časoch stojíte pri nás.

    • Halové lietanie
     • Halové lietanie

     • V sobotu 7. marca 2020 mali nadšenci halového lietania príležitosť stretnúť sa a zasúťažiť si so svojimi modelmi. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: školský klzáčik (lietanie na vzdialenosť letu), lietanie s modelmi s gumovým  pohonom, lietanie na presnosť pristátia a v tzv. kráľovskej disciplíne halových súťaží – halové hádzadlá (FN1). Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici.

      Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Samuel Gregáň, Alex Noskovič, Ivan Dobrík, Dávid Hric, Adam Koza a Samuel Hlaváčik. V konkurencii s bystrickými modelármi boli úspešní.

      V disciplíne nazvanej školský klzáčik v kategórii mladších žiakov tretie miesto obsadili hneď dvaja naši žiaci, Samuel Gregáň a Ivan Dobrík, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. V disciplíne modelov s gumovým pohonom sme sa umiestnili nasledovne: Adam Koza získal 1. miesto a Samuel Hlaváčik sa umiestnil na 2. mieste. V disciplíne hod na presnosť pristátia obsadil Samuel Hlaváčik 3. miesto. V disciplíne halové hádzadlá sa v kategórii mladších žiakov umiestnil Ivan Dobrík na 1. mieste, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. Ceny výhercom odovzdal riaditeľ Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.

      Tohtoročná jarná sezóna súťaží leteckých modelárov je zahájená. Niektorým sa na súťaži darilo viac, niektorým menej. Hlavné je zúčastniť sa a podeliť o nové skúsenosti. Najbližšie nás čaká Liga hádzadiel – jarné kolo.

    • Karneval
     • Karneval

     • Vo štvrtok 20. 2. 2020 sa naše deti premenili na princov, rytierov, čarodejníkov, víly, zvieratká, hasičov, policajtov a rôzne iné masky od výmyslu sveta. Šašo a jeho pomocníčky previedli deti zábavným popoludním, ktoré bolo plné hier, tanca a radosti. Počas zábavy sa myslelo aj na vyhladnuté brušká a na záver si deti v tombole vylosovali malú drobnosť, ktorá ich určite potešila. Aj o rok sa veľmi tešíme na zaujímavé masky!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje