• Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2020
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2020

     • V utorok 18. februára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. S našimi recitačnými esami sme prestížnu súťaž nemohli vynechať ani tento rok. Súťaž sa konala v Základnej škole na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy v troch kategóriách. V prednese poézie nás reprezentovali Peter Filipovič zo 4. A a Klára Dovalová zo 6. A. V prednese prózy to boli Daniela Leštáková zo 4. A, Nina Kapustová zo 6. B a Kristína Dovalová z IX. triedy. 

      Domov sme sa vracali so štyrmi diplomami. Postup do regionálneho kola získali Daniela Leštáková, Klára Dovalová, Nina Kapustová a Kristína Dovalová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na regionálnom kole. 

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 10. - 14. 2. 2020 absolvovali žiaci siedmeho ročníka pobytový lyžiarsky výcvikový kurz  v lyžiarskom areáli na Donovaloch. Teoretické poznatky získali žiaci na prednáškach o lyžiarskom výstroji, technike lyžovania, zásadách  pobytu a pohybu na horách,  a v zimnom teréne. Všetci žiaci zvládli základy lyžiarskej techniky a zdokonalili sa vo svojich zručnostiach. Na záver kurzu úspešne absolvovali praktickú aj teoretickú skúšku a získali certifikáty, ktoré ich oprávňujú lyžovať na všetkých svahoch Európskej únie od Karpát cez Alpy až po  Pyreneje.

    • Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • Od 27. do 31. januára 2020, v rámci projektu Educate Slovakia, navštívili našu školu dve študentky z Malajzie, Anissa aHaiii. Tento projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností a interkultúrneho porozumenia žiakov základných a stredných škôl. 

      Projektu sa zúčastnili v najväčšej miere žiaci piateho ročníka, a aj šiestaci. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o Malajzii, naučili sa niekoľko slov z ich jazyka a ochutnali chute tejto pre nás exotickej krajiny. Komunikačným jazykom tohto podujatia bola angličtina, ktorú si žiaci mohli aktívne precvičiť.  

      Anissa aHaiii ďakujeme za vašu návštevu. 

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa 29. 11. 2019 sa uskutočnil v našej škole už 11. ročník súťaže Všetkovedko. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov. S trpezlivosťou sme čakali na výsledky a už je to tu. Niektorí sa svojimi vedomosťami zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO, ostatní dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.  

      Medzi najúspešnejších druháčikov sa dostali:  

      1. Michal Bugan z 2. A – 17. miesto 

      2. Simon Almáši z 2. A – 23. miesto 

      3. Ema Mydlárová z 2. A – 30. miesto 

      Najúspešnejší tretiaci 

      1. Nina Kolenkášová z 3. A – 11. miesto 

      2. Ema Guevara z 3. A – 25. miesto 

      3. Ivan Dobrík z 3. B – 36. miesto 

      Najúspešnejšou riešiteľkou a obhajkyňou titulu VŠETKOVEDKO ŠKOLY sa tento rok stala z NINKA KOLENKÁŠOVÁ 3. A triedy.  

      Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie matematické výzvy.

    • Gašparko a radca z pekla
     • Gašparko a radca z pekla

     • Dňa 04. 02. 2020 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili predstavenia bábkového divadla na Ráscestí v Banskej Bystrici Gašparko a radca z pekla. Vďaka podpore FPU sa deti mohli zúčastniť predstavenia bezplatne. 

      Herci predstavili deťom tradičné bábkové umenie a po skončení predstavenia prebehla diskusia, deti si mohli pod dozorom hercov vyskúšať vodenie bábok, dozvedeli sa veľa zaujímavostí  zo zákulisia, čo bolo pre ne veľmi zaujímavé.

    • Dielnička modrotlače na festivale tRadovanie
     • Dielnička modrotlače na festivale tRadovanie

     • Industriálne priestory Design Factory v Bratislave ponúkli skvelé miesto pre rodinný zimný festival zážitkových tanečných, hudobných a tvorivých dielní s majstrami svojho remesla tRadovanie, ktorý organizoval Tanečný dom Dragúni. 

      Naša modrotlač sa tiež stala jeho súčasťou, ako jedno zo štyroch prezentovaných remesiel (drotárstvo, hrnčiarstvo, plstenie). Pre účastníkov sme si pripravili ukážky technologického procesu potláčania a farbenia látky, menšiu výstavu našich modrotlačových diel a dielničku výroby vlastnej malej modrotlače v podobe plátenka zarámovaného v drevenom srdiečku. 

      V našej dielničke to vyzeralo chvíľkami ako v úli. Na modrotlač sa prišlo pozrieť množstvo ľudí a viac ako stovka z nich si modrotlač aj vlastnoručne vyskúšala. Karolínka, Klárika a Dadka zo 6. A triedy, Anička, Vaneska aKristínka z 9. triedy spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou mali po celý čas (od desiatej do štvrtej) plné ruky práce. Vzorovali, farbili, vysvetľovali, odpovedali na zvedavé otázky návštevníkov, žehlili i lepili,aby každý mohol odísť s novými informáciami a zážitkom vyskúšať si skutočnú modrotlač, ktorá je kultúrnym dedičstvom aj nášho národa.  

      Za pozvanie na tento festival ďakujeme pani Barbore Morongovej, riaditeľke odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Ministerstva kultúry SR.

      Viac na našej chemickej stránke: www.mladychemik.webnode.sk

    • Dielnička modrotlače pre študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a ich kamarátov z programu ERASMUS 
     • Dielnička modrotlače pre študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a ich kamarátov z programu ERASMUS 

     • Pre študentov Evanjelického gymnázia a ich kamarátov z Nemecka v rámci programu ERASMUS sme opäť pripravili dielničku modrotlače. Účastníkov bolo spolu s učiteľmi takmer 40 a preto sme mali počas trojhodinovej dielne plné ruky práce. Porozprávať o histórii, vysvetliť a ukázať proces tlače a farbenia, tvoriť, farbiť, prať, sušiť, toto všetko s prehľadom zvládli Kristínka a Marek z 9. triedy spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou. Pod ich vedením si všetci zhotovili vlastné modrotlačové dielka - brošne, zrkadielka, náušnice či obrázky. Mnohí odchádzali modrí od indiga a veríme, že i s novými vedomosťami, skúsenosťami a zážitkom z tvorby modrotlače, ktorá bola v roku 2018 zapísaná do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Atmosféru celého podujatia si môžete priblížiť z našich fotografií. 

       Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/ev-gymnazium-bb-februar-2020 

    • Stretnutie s Marekom Hamšíkom
     • Stretnutie s Marekom Hamšíkom

     • V piatok 31. 1. 2020 sme pre našich žiakov pripravili pri príležitosti ukončenia prvého polroka prekvapenie v podobe besedy so slovenským futbalistom, Marekom Hamšíkom. Známy stredopoliar vstúpil do športovej haly za sprievodu hlasného skandovania a informáciami o svojom profesionálnom i osobnom živote doma aj v zahraničí zaujal mladších i starších žiakov, odfotil sa s triednymi kolektívmi a deti potešil svojím podpisom.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 30. 1. 2020 sa v Banskej Bystrici konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko  J. C. Hronského. Našu školu reprezentovali dve šikovné žiačky, v prvej kategórii Simonka Bystrianska z 3.B a v druhej kategórii Vaneska Mackovičová z 5.B. Simonka Bystrianska získala krásne 1. miesto, a tak postúpila do krajského kola. Želáme jej, aby v ňom bola rovnako úspešná. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje