• Detská lesnícka univerzita
     • Detská lesnícka univerzita

     • Januárové stretnutie Detskej lesníckej univerzity malo dve časti. Najprv nám Ing. Lešo z Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri veľmi pútavo porozprával o poľovnej zveri a zásadách poľovníctva. Opäť sme sa dozvedeli veľa nového. Po prednáške nás autobus odviezol do Vígľašskej Huty - Kalinky, kde sme navštívili danieliu oboru. Daniele sme, žiaľ, videli len z diaľky a krátko, pretože ich veľký počet ľudí vyplašil a ušli. Ale aj napriek tomu sme si exkurziu na čerstvom vzduchu užili.

    • K výstave modrotlače v Rimavskej Sobote
     • K výstave modrotlače v Rimavskej Sobote

     • Ing. Lucia Dovalová

      • autorka výstavy, modrotlačiarka, učiteľka chémie a výtvarnej výchovy v ZŠ v Badíne.

      Krístína DovalováAnna Lehocká a Vanesa Berkyová

      • žiačky 9. ročníka ZŠ v Badíne.

      Modrotlači sme sa začali venovať v prvom rade ako chemici – skúmali a experimentovali sme s chemickým zložením špeciálnej modrotlačiarskej zmesi, rezervy/papu. Pokúšali sme sa pochopiť chemický princíp farbenia textilu vo farbiacom roztoku. Neskôr, keď sme chemickú stránku zvládli, pustili sme sa do výtvarného tvorenia. Naše modrotlačové vzory sú nanášané ručne štetcom, preto sú rozmanité a neopakovateľné. Látky sú farbené v prírodnom pigmente indigo so špecifickou tmavomodrou farbou.

      Venujeme sa tvorbe modrotlače podľa tradičného postupu a technológie, ale farbíme látky menších rozmerov, nie metráž. Uplatnenie našich produktov nachádzame v podobe aplikácií na oblečenie, bytový textil a doplnky, kabelky, šperky ...

      Výstava predstavuje prierez našej tvorby, ukážky jednotlivých modrotlačových dielok, ale aj celých kompletov či sérií modrotlače, ktoré sme spoločne pripravili. Okrem jednofarebnej modrotlače sa medzi našimi prácami nájde aj modrotlač dvojfarebná, ktorú je technicky náročnejšie pripraviť.

      Väčšinu modrotlačových diel tu vystavených sme pripravili špeciálne pre toto podujatie,

      výstavu MODROTLAČE

      v galérii Ganevia v Rimavskej Sobote.

      Výnimku tvoria niektoré modely na figurínach, ktoré navrhli a pripravili spomenuté dievčatá s pani učiteľkou na Festival študentských remesiel v Kežmarku. S touto kolekciou sme získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži v rámci uvedeného festivalu. Počas vernisáže 17. januára 2020 modely predviedli dievčatá Klárika Dovalová, Karolínka Kántorová a Dadka Šolcová, žiačky 6. ročníka ZŠ v Badíne.

      Slovenská modrotlač bola 28. januára 2018 zapísaná do prestížneho zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. My sme hrdí, že sme sa túto starodávnu techniku zdobenia textilu naučili a že sa jej môžeme venovať. Želáme si, aby sa našlo viac nadšených ľudí, ktorí budú ochotní pochopiť čaro, vzácnosť a výnimočnosť modrotlače a nebudú si ju viac mýliť s obyčajnou potlačou modrého textilu bielou farbou.

      Návštevníkom výstavy prajeme príjemné chvíle pri prehliadke našej výstavy.

      Viac na: www.mladychemik.webnode.sk

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • V utorok 27. januára 2020 sa zišli naši nádejní recitátori, aby predviedli svoje umenie počas školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch súťažných kategóriách sa stretli nováčikovia z prvého stupňa, ale aj ostrieľaní recitátori z druhého stupňa. Výber bol bohatý a porota mala čo robiť, aby vybrala najlepších, ktorí postupujú do okresného kola tejto celoslovenskej súťaže.

      1. kategória - poézia - Peter Filipovič 4. A
      2. kategória - poézia - Klára Dovalová 6. A
      3. kategória - poézia - Michaela Borošová 7. trieda
      1. kategória - próza - Daniela Leštáková 4. A
      2. kategória - próza - Nina Kapustová 6. B
      3. kategória - próza - Kristína Dovalová 9. trieda

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách.

    • Výchovný koncert
     • Výchovný koncert

     • Na pôde našej školy sme 27. 1. 2020 zorganizovali výchovný koncert pre žiakov I. stupňa. Dvaja mladí talentovaní umelci Majka a Maťko predviedli svoje nadanie, aktívnu prácu a prezentovali sa zvedavému obecenstvu spevom a hrou na gitare. Pripravený program bol okrem hudby plný zaujímavých aktivít, do ktorých sa deti mohli zapojiť a získať malú odmenu. Keď si prezriete naše fotky, bude vám hneď jasné, že sa nám koncert veľmi páčil.

    • Vianočné tvorivé dielne
     • Vianočné tvorivé dielne

     • V predvianočnom období, v utorok 10. 12. 2019, sa v našej škole konala Vianočná besiedka spojená s tvorivými dielňami. V úvode žiaci svojim rodičom a spolužiakom pripomenuli vianočné tradície krátkym folklórnym pásmom, ktoré začalo magickým zvonením kostolných zvonov a piesňou: A včera z večera z nebeského dvora..., čo navodilo príjemnú vianočnú atmosféru. Vystúpenie žiaci ukončili spoločným spevom a vinšom: 

      Odchádzame šťastia zdravia vinšujeme Vám 

      Najprv pánu hospodáru potom všetkým Vám 

      /:Dobre sa tu mávajťe v dobrom nás spomínajťe 

      Za takto rok v dobrom zdraví zasa čakajťe:/ 

      Besiedka pokračovala v triedach tvorivými dielňami, kde si mohli rodičia spolu so žiakmi vyskúšať svoju šikovnosť pri výrobe dekoratívnych predmetov, či vianočných sladkostí. Výber bol naozaj pestrý. 

      V priateľskej atmosfére rodičia, žiaci a učitelia strávili čas aj vzájomnými rozhovormi pri výbornej kapustnici a punči. Všetci spoločne sme zažili príjemný podvečer vo veselej a sviatočnej nálade s predzvesťou nadchádzajúcich najkrajších sviatkov v roku. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje