• Memoriál bratov Kopáčikovcov
     • Memoriál bratov Kopáčikovcov

     • Aj napriek tomu, že bol povestný piatok 13., vybrali sme sa karavanom smerom na Močenok, kde sa v sobotu 14. septembra 2019 uskutočnil 10. ročník Memoriálu bratov Kopáčikovcov. Bratia Kopáčikovci svojím pôsobením veľmi výrazne zasiahli do dejín leteckého modelárstva. Na ich pamiatku sa koná súťaž, ktorá nesie ich meno. Ide o súťaž voľných modelov – voľné preto, lebo po vypustení z lanka ničím nespútané letia tam, kam ich unáša vietor. Ako ďaleko zaletia, záleží od majstrovstva toho kto ich vyrába, ale aj toho, kto ich vypúšťa. Prekvapením tohtoročného Memoriálu bratov Kopáčikovcov boli žiaci našej školy – 5. A  triedy – Andrej Citara, ktorý sa s tromi maximálnymi nalietanými časmi bezkonkurenčne umiestnil na 1. mieste a Adam Benjamín Koza, ktorý sa umiestnil na mieste druhom. Našim mladým modelárom srdečne gratulujeme a želáme šťastný vietor aj na poslednej súťaži sezóny, ktorá sa uskutoční v októbri na letisku Janíkovce pri Nitre, na ktorej by sme nechceli chýbať. Letu zdar!!! Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 5. a 6. septembra absolvovali žiaci druhého stupňa našej základnej školy jesenné účelové cvičenie. Po štvrtkovej teoretickej príprave, ktorá sa skladala z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v piatok žiaci úspešne zvládli nácvik evakuácie školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Badíne. Následne všetky triedy v sprievode triednych učiteľov absolvovali turistickú vychádzku do okolia obce Badín. Zaujímavou zastávkou bola badínska pivnica v lokalite Bakovec, ktorá rovnako zaujala najmladších i najstarších žiakov našej školy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Druhého septembra 2019 sa opäť otvorili brány našej školy pre všetkých jej žiakov. Po zaslúženom oddychu nastal čas učenia, školských aktivít a povinností.  

      Keďže počasie nám tentokrát veľmi neprialo a prekvapil nás dážď, zhromaždili sa všetci žiaci, rodičia  a pedagógovia na chodbe školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie školského roka, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta, Mgr. Pavol Hric.  

      Všetkým žiakom želáme veľa radosti z práce, objavovania, úspechov, dobrých známok, ale aj priateľstiev. Prajeme im, aby sa naša škola stala miestom, kde sa budú dobre cítiť. 

     • Stravné v novom školskom roku

     • Vážení rodičia.

      Poplatky za stravu, réžiu a ŠKD prosím uhrádzajte na účet SK24 5600 0000 0012 3719 1006 do 10. dňa v mesiaci. Pri platbe používajte variabilný symbol, ktorý je pridelený každému žiakovi.

      Informáciu s vyúčtovaním šk. roka 2018/2019 spolu s variabilným symbolom dostanú žiaci 2.9.2019.

      Stravné:

      Dieťa, ktoré sa nezúčastní vyučovania a zo stravy nie je odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu - hradí sumu obeda v plnej výške.

      Pokiaľ sa dieťa vyučovania zúčastní, ale stravu neodoberie, pričom nie je zo stravovania odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu – hradí sumu obeda v plnej výške.

      Odhlásenie stravy:

      Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hod prostredníctvom systému EDUPAGE.

      Sankcie:

      Ak bude mať žiak nedoplatok na stravnom (strava+réžia) k poslednému dňu aktuálneho mesiaca, bude automaticky odhlásený zo stravy až do uhradenia poplatkov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • zs.ms.badin@gmail.com
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje