• Liga hádzadiel - 1. jarné kolo

     • V sobotné krásne slnečné dopoludnie 23. marca 2019 sa v Banskej Bystrici v parku pod Pamätníkom SNP uskutočnilo jarné kolo Ligy hádzadiel. Badínske krídla reprezentovali naši žiaci z prvého stupňa Alex Noskovič (2. ročník), Ivan Dobrík (2. ročník), Oliver Rebroš (2. ročník), Adam Koza (4. ročník) a z druhého stupňa Andrej Molnár (7. ročník), Samuel Hlaváčik (7. ročník) a Jakub Kántor (9. ročník). Šikovnosť našich modelárov sa odzrkadlila vo výsledkoch.

      V kategórii mladších žiakov si diplom s 1. miestom hrdo odniesol Alex Noskovič, na treťom mieste sa umiestnil Adam Koza.

      V kategórii starších žiakov sme obsadili všetky priečky: 1. miesto Jakub Kántor, 2. miesto Andrej Molnár, 3. miesto Samuel Hlaváčik

      Opäť sme potvrdili, že na to máme ;-)

     • Deň ľudovej rozprávky na 1. stupni

     • 16. marec je významný deň z pohľadu slovenskej literatúry. Je to deň, kedy sa narodil PAVOL DOBŠINSKÝ a od roku 2008 sa zároveň stal Dňom ľudovej rozprávky. Ako každoročne ani tento rok sme na tohto zberateľa ľudovej slovesnosti nezabudli a pripomenuli sme si ho v podobe ľudovej rozprávky Janko Hraško. Žiaci z 3.B triedy si pripravili krátky vstup o ľudovej rozprávke a v každej triede prezentovali nové zistenia k uvedenej téme. A nielen to. Zároveň sme so žiakmi 3. a 4. ročníka pracovali s knihou od Jána Uličianskeho Analfabeta Negramotná, konkrétne s príbehom: Druhá kapitola, v ktorej sa Beta Analfabeta stretne s Jankom Hraškom. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     • Dňa 19.3.2019 sa v priestoroch ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici uskutočnilo Regionálne kolo 65. Hviezdoslavovho Kubína. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy (Simonka Bystrianska, Ninka Kapustová a Kristínka Dovalová). Dve z nich, Nina Kapustová a Kristína Dovalová, obstáli v konkurencii a odniesli si umiestnenie v podobe diplomu a knihy za 3. miesto. Dievčatám úprimne blahoželáme!

     • Mesiac knihy v Materskej škole

     • Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých čí starých. Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň, preto sme sa aj my vybrali s Vašimi detičkami do našej knižnice na Obecnom úrade v Badíne. Cieľom tejto akcie bolo pripomenúť, že aj v období informatizácie, moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Detičkám sa v knižnici veľmi páčilo.

     • Deň lesov

     • Pri príležitosti Dňa lesov k našim tretiakom zavítali pán Igor Styk a pani Danka Loyová z NLC Zvolen. Deťom priblížili život v lese, porozprávali o lesnom ekosystéme. Deti si vyskúšali rôzne aktivity, ktorých cieľom bolo budovanie správnej hodnotovej orientácie, emocionálneho vzťahu k lesom, formovanie vzťahu k životnému prostrediu a prírode. Na záver naši tretiaci spoločne vytvorili pozdrav pre les.

     • O priateľstve a kamarátoch

     • 18.3.2019 k nám do 3.B študentky z UKF SVaZ z Nitry. S deťmi sa rozprávali o hodnote priateľstva, medziľudských vzťahoch i o sebaúcte. Pravidlá dobrého kamaráta si vyskúšali na rôznych aktivitách.

     • Ponická fujarka

     • Dňa 17.3.2019 sa naša žiačka druhého ročníka Simonka Bystrianska zúčastnila 37.ročníka speváckej súťaže O ponickú fujarku, kde vo svojej kategórii získala prvé miesto. Simonke srdečne blahoželáme.

     • Fašiangy, Turíce

     • Takto sa začína známa fašiangová pieseň a tak sa začalo aj pásmo fašiangových zvykov, ktoré si nacvičili žiaci a žiačky Tanečno – pohybového krúžku. Spevom a tancom potešili a zabavili žiakov a pani učiteľky našej školy. Priblížili ním zvyky našich predkov vo fašiangovom období. Všetci účinkujúci si vyslúžili nielen potlesk, ale aj sladkú výslužku.

     • 3. deň Erasmus+ v Anglicku

     • Návšteva Londýna. Najprv prechádzka po Greenwichi, plavba loďou k London Eye, prehliadka najznámejších pamiatok a 5 hodín voľného programu (na nakupovanie). We were terribly tired.

     • Horská služba u prvákov

     • Keď si prváci v šlabikári prečítali text o horskej službe, trochu sme ich prekvapili. Pozvali sme do našej školy dobrovoľných záchranárov z Horskej služby Nízke Tatry Juh - okrsok Poľana. Porozprávali deťom o ich práci, aktivite, priniesli im ukázať predmety, ktoré pri svojej činnosti potrebujú. Deti si vyskúšali pracovať s lavínovým vyhľadávačom, zahrali sa na pacientov, ale i malých záchranárov. Ďakujeme obom členom - p. Sikulovej a p. Hiadlovskému za ich ochotu podeliť sa o skúsenosti s našimi prváčikmi.

     • 5. Projektové stretnutie programu Erasmus+

     • 5. Projektové stretnutie programu Erasmus+ v Lutone, Veľká Británia. Privítanie v Denbigh Primary School, prehliadka školy, umelecké aktivity a večerný bowling. We like it here :)

     • Halové lietanie 2019

     • V sobotu 2. marca 2019 sa v športovej hale Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici konala každoročná súťaž v halovom lietaní. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo základných aj stredných škôl. Medzi súťažiacimi sme nemohli chýbať ani my – Badínske krídla v zastúpení: Ivan Dobrík (2. ročník), Adam B. Koza (4. ročník), Samuel Hlaváčik (7. ročník) a Jakub Kántor (9. ročník). Usporiadateľom súťaže bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Papierové modely, Klzák na presnosť, Modely na gumový pohon, Halové hádzadlá F1N. Chlapci súťažili v troch kategóriách a pod vedením vicemajstra Európy Mariána Kozu boli aj úspešní. V kategórii Papierové modely sme obsadili 1. miesto Jakub Kántor3. miesto Samuel Hlaváčik. V kategórii Modely na gumový pohon sme tiež obsadili 1. miesto Adam B. Koza3. miesto S. Hlaváčik. V kategórii Halové hádzadlá F1N sme sa umiestnili na 2. mieste S. Hlaváčik3. mieste J. Kántor. Chlapcom gratulujeme a pred nastávajúcou súťažnou sezónou želáme veľa ďalších úspešných letov a ešte úspešnejších pristátí.

     • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

     • 14. februára na Deň svätého Valentína, sme sa s našimi šikovnými recitátorkami zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svätý Valentín nám prial a zožali sme veľké úspechy. Zo šiestich kategórii sa našim dievčatám podarilo uspieť v troch. K postupu blahoželáme Simonke Bystrianskej z 2.B., Ninke Kapustovej z 5.B. a Kristínke Dovalovej z 8. triedy.

     • Karneval

     • Fašiangy sa krátia, preto aj v našej škole sme využili toto veselé obdobie a dňa 27.2. sme v spolupráci s ŠKD usporiadali pre deti 1. stupňa KARNEVAL. Deti a pani učiteľky prišli v krásnych kostýmoch a maskách, výborne sa zabávali, tancovali, spievali, súťažili, smiali sa a nielen to. Ochutnali sladké šišky a v tombole vyhrali pekné ceny. Programom nás sprevádzal skvelý moderátor Šašo Jašo (p. uč. Majlingová), ktorého detičky vzorne počúvali a plnili zadané úlohy. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako nám bolo veselo.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • zs.ms.badin@gmail.com
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje