• Jeden špeciálny (štvrtácky) školský deň

     • Bol štvrtok a malo sa odovzdávať polročné vysvedčenie. Keď sme prišli do školy a zazvonilo, tak k nám prišla jedna pani z útulku „Pes v núdzi“.  Pani z útulku prišla s dvoma zachránenými psami, lebo sme ju o to veľmi prosili, keď sme ju k nám pozývali. Jeden bol Fidel a druhý Albert. Fidel bol slintoš, ktorý žužlal jednu loptičku, ktorá mu vlastne ani nepatrila. Chalani ich nazvali Slintoš a Stíhačka. Pre psíky do útulku sme vyrobili šek v hodnote 282 €, ktorý si pani zobrala spolu s koberčekmi a hračkami pre psíky.  Koberčeky sme vyrobili na prvom stupni a druhostupniari zasa prispeli z peňazí, ktoré zarobili predajom výrobkov na podujatí Darujme Vianoce.

      Potom k nám prišli divadelníci a ukázali nám smiešne bábky. Pomohli sme im postaviť kulisy a pripraviť triedu. V našej triede sa totiž hralo divadlo pre prvákov. Napokon sme išli do I.A, lebo oni boli v našej triede. Odovzdali sme si vysvedčenia a išli na kopec. Boli tam tri kopce. Jeden bol nudný, jeden strmý na zabitie, ale jeden bol hrozne dlhý a rýchly. Na tom sme sa sánkovali najčastejšie. Moja spolužiačka Kira si doniesla skiboby a dvaja spolužiaci snowboardy. Terezka dostala čokolády a tak nám dala. Keď sme sa vrátili, tak sme sa spolu hrali rôzne hry a na obed sme dostali perník.

      Matilda Guevara, Sandra Baculáková - text; Alexander Iliaš - ilustrácie (IV. trieda)

     • Educate Slovakia očami detí

     • Pani Fara zo zahraničia z krajiny Indonézia nám rozprávala besedu o svojej krajine. Fara mala 20 rokov. Rozprávala po anglicky. To, čo sme nerozumeli nám preložila pani učiteľka Danka Kozová a Katka Pecníková. Rozprávala nám, aké majú zvyky a púšťala nám hymnu. Taktiež nám pustila video, kde boli znázornené krásne zábery z ich krajiny. Zapamätala som si ich zvyk, že majú dlhé rukávy, nohavice a na hlavách šatky. Vraj si ich dávajú dole iba keď idú spať. Bolo tam super.

      Sofinka Klocoková IV. trieda

     • Lyžiarsky výcvik prvákov

     • Naše prvácke hviezdičky a mravčeky absolvovali lyžiarsky kurz. Za ich celotýždennú snahu, odvahu a šikovnosť získali od milých inštruktorov zlaté medaily a diplom.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 7. februára 2019 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu. 
      Úspešnými riešiteľmi boli Ema Krúpová a Natália Kapustová. Najlepšie sa však darilo Emke Krúpovej, ktorá skončila vo svojej kategórii E na výbornom 2. mieste. Žiačku pripravoval Mgr. Milan Krúpa. Emka zároveň postúpila do krajského kola, kde bude našu školu reprezentovať v konkurencii najlepších geografov Banskobystrického kraja. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nielen geografických úspechov. 

     • Lyžiarsko-snowboardový kurz Selce – Čachovo 2019

     • V týždni od 11.2. – 15.2.2019 sa zúčastnilo 28 našich žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka lyžiarsko- snowboardového kurzu v lyžiarskom stredisku Selce - Čachovo neďaleko Banskej Bystrice. Všetci sme boli ubytovaní v penzióne Selčianka. Spolu s nimi sa kurzu zúčastnili aj 2 pedagógovia a zdravotník. Cieľom LSVVK bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale kurz dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. V rámci lyžiarskeho výcviku žiaci spoznávali i prírodné krásy uvedenej lokality. Bolo nám veľmi dobre vďaka starostlivosti všetkých zainteresovaných, výbornej strave v Penzióne Selčianka i  priaznivému počasiu. Mimoriadne oceňujeme aktívne zapojenie sa pokročilých lyžiarov do rovesníckeho vzdelávania, ktorí pod dohľadom inštruktorov ochotne odovzdávali svoje skúsenosti ostatným kamarátom. Ukázalo sa, že naši žiaci tvoria dobrý a priateľský kolektív. Radi by sme si takýto skvelý lyžiarsko-snowboardový výcvik zopakovali aj o rok.

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16. 1. 2019 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Martin Baculák z VII. triedy skončil v kategórii 1A na 2. mieste a Aurel Prieložný z IX. triedy sa umiestnil v kategórii 1B tiež na 2. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme. 

     • Educate Slovakia

     • Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Projekt na našej škole  pozostával z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého k nám prišli dve lektorky z Indonézie: Oktaviana Adinda a Fara Sangga. Lektorky viedli prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program prebiehal od pondelka do štvrtku v V.A a V.B a v piatok vo štvrtom a šiestom ročníku. Žiakom sa projekt páčil, lektorkami boli nadšení - pozrite sa sami.

     • Prvý polrok za nami (aj v prvej triede)

     • Že sú naše prvácke hviezdičky s mravčekmi kamaráti nielen v školskom klube ale aj dopoludnia, ukázali aj dnes na výtvarnej výchove. Spoločne si pred vysvedčením vyrobili veselú šašovskú kravatu. Keďže ich bolo kvôli vysokej chorobnosti naozaj málo, deti boli radi, že sú so svojimi kamarátmi.

     • Keď je hra učením

     • Deti sa učia neustále. Aj činnosť, ktorá vyzerá ako hra, je plná podnetov na rozvoj. V ŠKD vytvárame priestor na to, aby si deti po doobednom vyučovaní nielen oddýchli, ale aby mal aj dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, aby boli samostatné pri bežných činnostiach (obliekanie, príprava jedla ...) a aby mohli rozvíjať svoj tvorivý potenciál.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • zs.ms.badin@gmail.com
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje