• Hodinový maratón v ŠKD

     • Od 23.9. do 30.9.2018 je Európsky týždeň športu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Ani žiaci v ŠKD nechceli zostať bokom. Preto sme zorganizovali dňa 27.9. hodinový športový maratón. Na štyroch stanovištiach sa hodinu nepretržite striedali všetky deti z klubu.

      Na lane urobili 243 prepnutí, 475 krát prebehli 80 m dlhú trať, kde spolu nabehali 38000 m. Na skákacích loptách sa vystriedali deti 207 krát. Na 20 m dlhej dráhe odskákali 4140 m. Na 30 m dlhej prekážkovej dráhe odbehli 256 razy až 7680 m. Spolu deti zo ŠKD odbehli a odskákali 49820 m, teda takmer 50 km. Celkom slušný výkon za hodinu. Čo poviete?

     • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov u nás v škole

     • V sobotu, 22.9.2018, organizovala ZO záhradkárov v Badíne výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v našej škole. 31 vystavovateľov sa prezentovalo s 265 exponátmi. Zároveň sa konala aj okresná výstava, na ktorej naša p. učiteľka, Želka Malachovská, získala 1. cenu za najkrajšie jablko. Táto záhradkárska akcia mala veľmi dobré hodnotenie od 190 návštevníkov. K dobrej úrovni výstavy určite prispeli aj pekné priestory našej školy. Osviežením boli aj krásne práce našich šikovných žiakov, ktorí vystavili 51 exponátov. Teší nás, že sme aspoň troškou pomohli pri tejto peknej akcii. P.predseda ZO, Ing. Martin Lešták, veľmi pekne poďakoval za poskytnuté priestory školy a záhradkári nám darovali pre deti šťavnaté jablká a hrušky.

     • Cvičenia v prírode - Pivnička

     • 7.septembra sme my „prvostupniari“ absolvovali Cvičenia v prírode. Počasie nám prialo, a tak športovo oblečení a dobre naladení sme sa vybrali na turistický pochod. Cieľom nášho pochodu  bola pivnička v lokalite „Bakovec“. Po príchode na miesto sme si prezreli priestory pivničky, porozprávali, na čo v minulosti slúžila ľuďom, občerstvili sa dobrou desiatou, pokochali krásami lesa a oddýchnutí sme sa vybrali späť do našej školy. Zdravo unavení, ale bohatší o nové vedomosti sa už teraz tešíme na letné Cvičenia v prírode.

     • Požiarny poplach v našej škole

     • Bezpečnosť je v každom smere dôležitá a oheň je živel veľmi nebezpečný. To si uvedomuje aj vedenie našej školy. Preto v spolupráci badínskymi hasičmi preverili pripravenosť pedagógov i žiakov na evakuáciu školy v prípade, že by naozaj došlo k nebezpečenstvu požiaru.

      Celú akciu pripravili bez akéhokoľvek tušenia žiakov či vyučujúcich. O to viac nás potešila správa našich hasičov, že sme splnili časový limit na evakuáciu, dokonca sme boli lepší. Na druhej strane však musíme priznať aj možné straty na životoch. Štvrtáci a piataci totiž zabudli vo svojej triede triednych miláčikov - malé škrečky :)

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • V pondelok 4. septembra 2018 sa už tradične otvorili brány našej základnej školy pre žiakov a ich rodičov. Slávnostné otvorenie školského roka sa konalo na multifunkčnom ihrisku aj za prítomnosti starostu obce Badín Mgr. Pavla Hrica. Všetkým našim žiakom prajeme v novom školskom roku veľa úspechov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

   • Karneval
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Rozprúdime regióny 2019
   • Pasovačka prvákov
   • Viedeň
   • Exkurzia do hlavného mesta
   • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
   • Párty ako sa patrí
   • Poďakovanie
   • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
   • Návšteva Obecného úradu v Badíne
   • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)