• Erasmus v novembri: home-office edition

   • 13.12.2020 12:29
    •  
   • Plánovaná aktivita bola zameraná na priblíženie techník rýchleho čítania. Inak celkom zaujímavá vec, obzvlášť pre ľudí, ktorí potrebujú veľa čítať kvôli štúdiu či práci. Je to dobrý nástroj na „zoskenovanie“ väčšieho množstva textu, vytvorenie si rýchleho prehľadu o čom text pojednáva, a tiež sa hodí pri opakovaní učiva. No a ako sme to zvládli v online prostredí? 

    Postup sa skladal z nasledovných krokov: test aktuálnej rýchlosti čítania - vysvetlenie princípov a metód na zrýchlenie čítania – cvičenia – opakovaný test.  

    Meranie prebehlo na online hodine slovenčiny. Žiaci dostali presne jednu minútu na čítanie textu  a po uplynutí časového limitu si zapísali počet prečítaných slov (na to im poslúžilo číslovanie v každom riadku). Zároveň do dotazníka zapísali určený počet kľúčových slov, ktoré si z textu zapamätali, aby sme eliminovali čítanie „na rýchlosť“ bez porozumenia. Potom si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli inštruktážne videá, vyskúšali opísané techniky a precvičili si oči. (Zvyšovanie rýchlosti pohybu očí, fixácia pohľadu a rozširovanie zrakového poľa, sú veru celkom náročné cvičenia!) 

    Počas celého ďalšieho týždňa sme deťom sprístupňovali texty z rôznych oblastí od histórie matematiky, cez geografiu až po astronómiu, aby na nich mohli trénovať, tak sme zaistili, že mali všetci prístup k zaujímavému obsahu a zároveň si mohli jednoducho merať rýchlosť svojho čítania.  

    Druhý test sa konal o týždeň a prebehol rovnakým spôsobom. Všetky údaje z online mini-dotazníkov, ktoré deti vyplnili, sme vyhodnotili a vyšli z toho celkom zaujímavé čísla. Napríklad priemerná rýchlosť čítania bola v druhom teste vyššia u 37% žiakov, ktorých rýchlosť sa výraznejšie zvýšila. Samozrejme, netrúfame si robiť vážnejšie štatistické závery, no pre našu internú potrebu postačujú. Svoju výskumnú vzorku totiž celkom dobre poznáme J 

    Dúfame, že aspoň pár žiakov sme zaujali a pritiahli bližšie k čítaniu. Nasledujúca aktivita bude musieť prebehnúť opäť online a deti by v nej mali prísť na to, aké rôzne štýly učenia existujú a ktorý je ten ich.  

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje