• NEWSLETTER - Jar 2022

   02.07.2022 16:39
   •  

  • NEWSLETTER - Zima 2022

   02.07.2022 16:38
   •  

  • NEWSLETTER - September 2021

   03.10.2021 18:13
   •  

  • NEWSLETTER - Leto 2021

   05.08.2021 01:16
   •  

  • NEWSLETTER - Jar 2021

   16.06.2021 21:13
   •  

  • NEWSLETTER - Február 2021

   16.06.2021 21:14
   •  

    

  • NEWSLETTER - December 2020

   05.08.2021 01:14
   •  

  • Erasmus v novembri: home-office edition

   13.12.2020 12:29
   •  

   Plánovaná aktivita bola zameraná na priblíženie techník rýchleho čítania. Inak celkom zaujímavá vec, obzvlášť pre ľudí, ktorí potrebujú veľa čítať kvôli štúdiu či práci. Je to dobrý nástroj na „zoskenovanie“ väčšieho množstva textu, vytvorenie si rýchleho prehľadu o čom text pojednáva, a tiež sa hodí pri opakovaní učiva. No a ako sme to zvládli v online prostredí? 

   Postup sa skladal z nasledovných krokov: test aktuálnej rýchlosti čítania - vysvetlenie princípov a metód na zrýchlenie čítania – cvičenia – opakovaný test.  

   Meranie prebehlo na online hodine slovenčiny. Žiaci dostali presne jednu minútu na čítanie textu  a po uplynutí časového limitu si zapísali počet prečítaných slov (na to im poslúžilo číslovanie v každom riadku). Zároveň do dotazníka zapísali určený počet kľúčových slov, ktoré si z textu zapamätali, aby sme eliminovali čítanie „na rýchlosť“ bez porozumenia. Potom si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli inštruktážne videá, vyskúšali opísané techniky a precvičili si oči. (Zvyšovanie rýchlosti pohybu očí, fixácia pohľadu a rozširovanie zrakového poľa, sú veru celkom náročné cvičenia!) 

   Počas celého ďalšieho týždňa sme deťom sprístupňovali texty z rôznych oblastí od histórie matematiky, cez geografiu až po astronómiu, aby na nich mohli trénovať, tak sme zaistili, že mali všetci prístup k zaujímavému obsahu a zároveň si mohli jednoducho merať rýchlosť svojho čítania.  

   Druhý test sa konal o týždeň a prebehol rovnakým spôsobom. Všetky údaje z online mini-dotazníkov, ktoré deti vyplnili, sme vyhodnotili a vyšli z toho celkom zaujímavé čísla. Napríklad priemerná rýchlosť čítania bola v druhom teste vyššia u 37% žiakov, ktorých rýchlosť sa výraznejšie zvýšila. Samozrejme, netrúfame si robiť vážnejšie štatistické závery, no pre našu internú potrebu postačujú. Svoju výskumnú vzorku totiž celkom dobre poznáme J 

   Dúfame, že aspoň pár žiakov sme zaujali a pritiahli bližšie k čítaniu. Nasledujúca aktivita bude musieť prebehnúť opäť online a deti by v nej mali prísť na to, aké rôzne štýly učenia existujú a ktorý je ten ich.  

  • Erasmus október

   07.12.2020 19:03
   •  

   Október bol pre náš nový Erasmus projekt zahrievací mesiac. Oboznámili sme sa so zameraním projektu a koordinátori z jednotlivých krajín sa stretli na dnes tak populárnom Zoom meetingu. Z neho vzišiel nápad na logo projektu, kruh rozdelený na šesť rovnakých trojuholníkov, každý pre jednu partnerskú krajinu. Je nás päť, preto jedno políčko zostalo pre európske logo Erasmu. Žiaci na všetkých zapojených školách tvorili tematické trojuholníčky. Hlasovaním vybrali jeden, poslali, my sme ich skompletizovali a tu je hotová Erasmus pizza.  

   Okrem toho žiaci na hodinách angličtiny vytvárali postery s tematikou Erasmu. Piataci a šiestaci natočili kratučké videopozdravy pre partnerov projektu. Pozdravili sa im po turecky, macedónsky, chorvátsky aj poľsky. Reakcia na WhatsApp-e: How sweet! So cute 

    Ôsmaci sa hecli a vytvorili milé a vtipné video o našej škole a svojej triede. Poradili si, hoci mali obmedzené možnosti a perfektne to stihli ešte pred zatvorením školy. Deviataci mali zase za úlohu urobiť o škole prezentáciu, podarilo sa im to a obe tieto tímové diela sú už nahraté v projektových materiáloch na platforme eTwinning. Tam si ich môžu pozrieť naši projektoví partneri, takže decká to museli zvládnuť v angličtine. 

   Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí priložili svoju tvorivú ruku k dielu.   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje