• Ekokódex Zelenej školy

    • EKOKÓDEX 2018/19

      

     VŠETCI ĽUDIA NA SVETE,

     PRÍRODU SI ŠETRITE!

     NAŠA ŠKOLA TRIEDI RADA,

     NAUČ TO AJ KAMARÁTA.

      

     PLASTOVÉ VECI

     DO RIEK NEHÁDŽTE,

     TIE SÚ NA PLASTY

     AŽ PRÍLIŠ BOHATÉ.

      

     NOVINY

     ČI PAPIER STARÝ,

     ZBER JE NA TO

     PRIATEĽ PRAVÝ.

      

     AK CHCEŠ NOVÉ

     SPONKY KÚPIŤ,

     MUSÍŠ STARÉ

     KOVY TRIEDIŤ.

      

     SKLO JE NÁŠ

     KAMARÁT VEČNÝ,

     VYTRIEĎ HO

     A NEBUĎ PRIEČNY.

      

     NEVYPRODUKUJ

     VEĽA ODPADU,

     ABY VŠETCI

     MALI DOBRÚ NÁLADU.

     ŽLTÚ, MODRÚ, ČERVENÚ, ZELENÚ,

     TO JE KĽÚČ NA TVOJU

     EKO PREMENU.

      


     Text piesne a video: EKO_KODEX_2017.mp4

     Zelená školička 
       
     Stála si jedna školička

     O nej je táto pesnička

     Tá škola bola zelená

     Stretla ju veľká premena 

      
     Naša škola zelená

     Zelenia jej kolená

     Sadíme tu stromčeky

     V záhrade sú domčeky 

      
     Žiaci v nej múdri sa stanú

     S láskou sa starajú

     O všetko, čo vôkol majú

     Tej krásy zelenej sa nevzdajú 

      

     Stála si jedna školička

     O nej je táto pesnička

     Tá škola bola zelená

     Stretla ju veľká premena 

      
     Naša škola zelená

     Zelenia jej kolená

     Sadíme tu stromčeky

     V záhrade sú domčeky 

      
     Cykloreciť začal každý

     Plastofľaše doma mliaždi

     Čo s nimi potom urobí

     Do kríkov človek to nevyhodí 

      
     (Zobali vrabci zobali igelitové obaly

     Potom všetky skapali A my sme to po....)  

      
     Stála si jedna školička

     O nej je táto pesnička

     Tá škola bola zelená

     Stretla ju veľká premena                                                                                                                                                                                             

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje