• Kolégium Zelenej školy

    • ČLENOVIA  KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY

     ZŠ s MŠ TAJOVSKÉHO 2, BADÍN

      

                                  

      

     KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY

     Šk.rok 2018/2019

     2.A

     Lili Dubšíková

     Ninka kolenkáŠová

     DuŠan Kostiviar

     2.B

     Simonka Bystrianska

     MiŠKa ulicKá

     3.A

     Leonka Veselová

     Nikolka Nociarová

     3.B

     Mia Danková

     Samko Koska

     4.

     Martin Kováč

     Hanka leŠtáKová

     5.A

     Klárika dovalová

     Lili Adamovičová

     5.B

     Paťka Jurková,

     natálka lapinová

     Anetka Donovalová

     6.

     Karin Hakelová

     Patrik Sedlák

     7.

     Paulínka Nátanová

     Samuel Hlaváčik

     8.

     Lucka leŠtáKová

     Katka Gajanová

     9.

     CHristine Hudoba

     Emka Krúpová

      

      

     DOSPELÁCKE KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY

     2018/2019

      

     Nina Majlingová

     Viera turianska

     Miriam hudobová

     Marta pazuchová

     Rudolf zach

      

     Kolégium zelenej školy

     pre školský rok 2017/2018:

     I.A

     Nina Haasová

     Dušan Kostiviar

     I.B

     Simona Bystrianska

     Michaela Ulická

     II.A

     Paulína Končoková

     Samuel Krúpa

     II.B

     Mia Danková

     Samuel Koska

     III.

     Michal Farkaš

     Hanka Leštáková

     IV.A

     Klára Dovalová

     Dagmar Šolcová

     IV.B

     Jakub Olšiak

     Anetka Donovalová

     V.

     Miroslava Pustajová

     Erik Igor Krnáč

     VI.

     Paulína Nátanová

     Samuel Hlaváčik

     VII.

     Lucia Leštáková

     Katarína Gajanová

     VIII.

     Christine Hudoba

     Ema Krúpová

     IX.

     Lucia Kapustová

     Matúš Dižka

     KOORDINÁTOR

     Mgr. Viera Turianska

     PEDAGÓG

     Mgr. Katarína Pecníková

     NEPEDAGÓG

     Marta Pazuchová

     ZA RODIČOV

     Ing. Stanislav Moravčík

                                                                                          

     Školský rok 2016/2017                                                          

                  TRIEDA                                                                   MENO ŽIAKA                             

                       II.                                                               Sandra Baculáková, Martin Kováč

                       III.A                                                            Nina Kapustová, Dagmar Šolcová

                       III. B                                                           Aneta Donovalová, Sandra Cimermanová

                       IV.                                                              Sára Očenášová, Peter Kuric

                       V.                                                               Martin Baculák

                                                                                         Samuel Hlaváčik, Paulína Nátanová

                       VI.                                                               Matej Lešták, Lucia Leštáková

                       VII.                                                              Ema Krúpová, Erik Kapiaš

                       VIII.                                                             Jakub Lešták,  Lucia Kapustová

                                                                                          Linda Valenčíková

                      IX.                                                                 Kristián Rosík, Oxana Baboľ

                                

     koordinátor programu:                     Bc. Miriam Hudobová

     zástupca pedagógov:                        Mgr. Katarína Pecníková

     zástupca nepedag. zamestnancov:       Marta Pazuchová

     zástupca rodičov:                             Ing. Stanislav  Moravčík, Ing. Rudolf Zach, PhD.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)