• Projekty

    • Celoročný edukačno - zážitkový program zameraný na primárnu prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí v materských školách.

     Cieľom preventívneho programu obezity je celoročná aktívna podpora zdravých stravovacích, hygienických a pracovných návykov detí, v rámci ktorých sa naši najmenší už v rannom detstve aktívne venujú náuke a chutiam jedla, osvojujú si význam slova ZDRAVIE a učia sa starostlivosti o vlastné telo, čím ich vedieme k sebaúcte a k zdravému životnému štýlu. Počas školského roka deti spoznajú 44 druhov zeleniny formou zážitkového vzdelávania, za podpory učiteliek – certifikovaných Zeleninkových Lektoriek. Deti si samé umývajú zeleninu, čistia, učia sa krájaniu, ochutnávajú a tým je pre ne najsilnejším zážitkom už samotná obohacujúca, zážitková, kuchárska činnosť. Jeden od druhého odpozorujú, pomáhajú si, vytvárajú si pozitívny vzťah k jedlu pod dozorom zaškolenej lektorky - pani učiteľky.

     Najväčším úspechom projektu je premostenie spolupráce materskej školy – dieťaťa – rodičov za ktorou sa skrýva jedinečná riaditeľka a vedúca jedálne, ktoré projekt podporujú a hovoria o aktuálnych témach stravovania, výchove k jedlu na triednych stretnutiach rodičov, ale aj rady školy. Rodič je vzor a tým nevyhnutnou súčasťou podpory pre dieťa, rovnako ako pani učiteľka či vedúca školskej jedálne, s ktorými rovnako úzko spolupracujeme. Zárukou kvality projektu sú skvelo komunikujúce všetky platformy. A ako hovoria starí Angličania, jeden zvládne veľa, ale spolu zájdeme ďalej.

     Prínosom projektu sú postupne prichádzajúce zdravé návyky v stravovaní detí, ale i zmeny zaraďovania pestrejších zelenín do menu materských škôl a v rodinách.

      


     Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá 

      
     „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je pôvodný slovenský preventívny program, ktorý sa  zameriava na prevenciu detí do 7/8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta Kozma sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa. 
      

      

     Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ vedie deti hravým spôsobom k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu. Celý program je budovaný na filozofii nenásilnej komunikácie, ktorá nikomu neubližuje, neškatuľkuje a nikoho nestavia do roly obete ani agresora.

      
     Autorom preventívneho programu je Centrum Slniečko, n.o.. 
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje