• Čo sa chystá

    • Plánované aktivity badínskych škôlkárov v školskom roku 2023/2024

     Aktivity pre deti volíme s ohľadom na možnosti regiónu,  podmienky blízkeho okolia, na dlhoročné skúsenosti a vhodnosť pri rozvoji dieťaťa. V súlade so Školským vzdelávacím programom Šťastné dieťa vhodne obohacujú výchovno vzdelávací proces a učenie sa dieťaťa.     

     September v škôlke

     Plenárna schôdza RZ

     Privítanie nových detí  ,,Vitaj v škôlke“ 

     Turistická vychádzka ,,Salaš“

     Uvítanie detí do života

     Logopedická depistáž u deti

     Október v škôlke

     Vystúpenie pre seniorov v Skalici

     Zber papiera

     Darčeky starým rodičom

     Divadlo Múdra sova BB

     Zbierka ponožiek pre seniorov v DSS Priechod

     Deň jabĺčka 

     November v škôlke

     Jesenný karneval

     Výstava tekvíc na dvore MŠ

     Deň MŠ- výstava OÚ

     December v škôlke

     Mikuláš v MŠ

     Vianočná besiedka

     Vianočné fotenie

     Vystúpenie na obecnom dvore

     Január v škôlke

     Divadelné predstavenie

     Február v škôlke

     Fašiangový týždeň

     Maškarný ples

     Triedne konzultácie

     Lyžiarsky výcvik

     Marec v škôlke

     Návšteva knižnice v Badíne

     Deň vody

     Vyšetrenie orientačného rozvoja predškolákov /školská zrelosť

     Deň vody

     Apríl v škôlke

     Prebúdzanie jari – zelená záhradka

     Chránime prírodu - Deň Zeme- ochrana prírody/ vychádzka do Starého hája v časti obce Badín 

     Vynášanie Moreny 22.3 

     Zber papiera

     Máj v škôlke

     Stavanie Mája na obecnom dvore

     Uvítanie detí do života

     Plavecký výcvik

     Deň mlieka/ návšteva RD Badín 

     Spolu po škole stretnutie s rodičmi v areály MŠ spojené s vystúpením detí a spoločnými aktivitami 

     MDD 

     Koncoročný výlet 

     Rozlúčka s predškolákmi, Zbohom škôlka.   

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje