• Členovia žiackeho parlamentu

    2019/2020

     

    IX. 

    Gajanová 

    Dovalová 

    VIII. 

    Sečkáš 

    Končok 

    VII. 

    Borošová 

    Kocmanová 

    VI.B 

    Janata 

    Olšiak 

    VI.A 

    Hudobová  

    Kapiašová 

    V.B 

    Boboková 

    Adamčíková 

    V.A 

    Baculáková 

    Chochol 

    IV.B 

    Lapin 

    Krutošík 

    IV.A 

    Adzimová 

    Končoková 

    III.B 

    Bystrianska 

    Donovalová 

    III.A 

    Kolenkášová 

    Žila 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje