• Ranný klub : Činnosť školského klubu detí začína ráno od 6.30 hod do 7.30 hod.

    Činnosť I. oddelenia  školského klubu detí začína poobede v pondelok a štvrtok od 12.10 do 16.30 hod a v utorok, stredu a piatok od 11.15  do 16.30 hod. 

    Činnosť II. oddelenia  školského klubu detí začína poobede v pondelok a štvrtok od 12.10 do 16.30 hod pondelok, štvrtok a v piatok, a v utorok a stredu od 11.15  do 16.30 hod. 

    Činnosť III. oddelenia  školského klubu detí začína poobede od 12.10 do 15.10 hod. 

    V ŠKD sú v školskom roku 2018 / 20119  tri oddelenia a 89 žiakov. 

    I.oddelenie – trieda I.A / 17 ž./ a I.B /11 ž./ – vychováveľka  Zuzana Donovalová

    II.oddelenie – trieda II.A /15 ž. / a II.B /11 ž. / – vychovávateľka Ľubica Lepiešová

    III.oddelenie – trieda III. /20 ž./, IV.A /2 ž./ a IV.B /10 ž./ – vychovávateľka Miriam Hudobová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)