• Ranný klub : Činnosť školského klubu detí začína ráno od 6.30 hod do 7.30 hod.

    Činnosť I. oddelenia  školského klubu detí začína poobede v pondelok a štvrtok od 12.10 do 16.30 hod a v utorok, stredu a piatok od 11.15  do 16.30 hod. 

    Činnosť II. oddelenia  školského klubu detí začína poobede v pondelok a štvrtok od 12.10 do 16.30 hod pondelok, štvrtok a v piatok, a v utorok a stredu od 11.15  do 16.30 hod. 

    Činnosť III. oddelenia  školského klubu detí začína poobede od 12.10 do 15.10 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje