• Poplatky

    • Základná škola  
     ZRPŠ na rodinu 15,00 Eur
     Na základe VZN č.7/2020 sa s účinnosťou od 1.1.2021 mení mesačný poplatok za MŠ a ŠKD nasledovne: 
     Materská škola  
     Mesačný poplatok   
     deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v obci Badín 15,00 Eur
     deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom mimo obce Badín 15,00 Eur

     (poplatky sa netýkajú dieťaťa predškolského veku)  
        
     Školský klub  
     Mesačný poplatok 11,00 Eur
      
     Stravovanie
     MŠ - celodenná strava 1,34 Eur
     MŠ - poldenná strava 1,08 Eur
     ------------------------------ ------
     ZŠ - obed pre 1.- 4. roč.

     1,16 Eur

     ZŠ - obed pre 5.- 9. roč.

     1,22 Eur

     + 3€ / mesiac (režijné náklady)

      

     Stravovanie je od 3.9.2018 zabezpečené prostredníctvom SZ Skalica s r.o., Sládkovičova 4, 97632 Badín.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje