• Poplatky

    • Základná škola  
     ZRPŠ na rodinu 15,00 Eur
     Na základe VZN č.4/2016 sa s účinnosťou od 1.1.2017 mení mesačný poplatok za MŠ a ŠKD nasledovne: 
     Materská škola  
     Mesačný poplatok   
     deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v obci Badín 15,00 Eur
     deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom mimo obce Badín 30,00 Eur
     deti od 2 do 3 rokov 50,00 Eur
     (poplatky sa netýkajú dieťaťa predškolského veku)  
        
     Školský klub  
     Mesačný poplatok 11,00 Eur
      
     Stravovanie
     MŠ - celodenná strava 1,34 Eur
     MŠ - poldenná strava 1,08 Eur
     ------------------------------ ------
     ZŠ - obed pre 1.- 4. roč.

     1,16 Eur

     ZŠ - obed pre 5.- 9. roč.

     1,22 Eur

     + 3€ / mesiac (režijné náklady)

      

     Stravovanie je od 3.9.2018 zabezpečené prostredníctvom SZ Skalica s r.o., Sládkovičova 4, 97632 Badín.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)