• Školský rok 2014/15

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Sládkovičova lipa

     Karin Kozeleková - 4. ročník - prednes poézie  - 3. miesto 

     Ľupčiansky čitárik

     Karin Kozeleková - 4. ročník - 1. miesto 

     Nina Kapustová - 1. ročník - 2. miesto

     Karin Hakelová - 2. ročník - 3. miesto

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     Dominik Halaj - 1. ročník - I. kategória - POÉZIA

     Sára Mia Očenášová- 2.ročník -I. kategória - PRÓZA 

     Karin Kozeleková - 4. ročník - II. kategória - PRÓZA

     Laura Petrovičová - 8. ročník - III. kategória- POÉZIA

     Olympiáda zo slovenského jazyka - okresné kolo

     Diana Nátanová -  9. ročník - 4. miesto

     Súťaž NAJ ČITATEĽ

     I. kategória

     Michaela Borošová - 2. ročník - 3. miesto - 9 kníh

     Adam Sečkáš - 3. ročník - 2. miesto - 14 kníh

     Karol Končok - 3. ročník - 1. miesto - 15 kníh

     II. kategória

     Nina Laksíková  - 7. ročník  - 3. miesto - 10 kníh

     Diana Nátanová - 9. ročník - 2. miesto - 15 kníh

     Zuzana Kocmanová  - 6. ročník 1. miesto - 62 kníh

     MATEMATIKA

     Matematická olympiáda - okresné kolo

     Roman Gura - 6. ročník - 3. miesto

     Pytagoriáda - okresné kolo

     Ema Krúpová - 5. ročník - úspešný riešiteľ

     Michal Baculák - 6. ročník  - 2. miesto a postup do celoslovenského kola

     Diana Mlynárčiková - 8.ročník - úspešný riešiteľ

     GEOGRAFIA

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     Ema Krúpová - 5. ročník -  4. miesto (G-kategória)

     Diana Nátanová - 9. ročník - 4. miesto (E-kategória)

     CHÉMIA

     Chemická olympiáda - okresné kolo

     Monika Kosková -  9. ročník- 4.miesto

     BIOLÓGIA

     Hliadka mladých zdravotníkov

     Družstvo ZŠ s MŠ Badín - 2.miesto 

     Veronika Halajová, Diana Mlynarčiková, Laura Petrovičová,Viktória Lašutová, Marek Čapkovič

     Celoslovenská súťaž - Liečivé rastliny

     I. kolo súťaže - Zuzana Kocmanová a Linda Valenčíková - 6. ročník, získali zo 100 možných bodov 98,

                            Veronika Čapkovičová a Patrícia Trníková - 6. ročník  - 97 bodov,

                            Roman Gura a Jakub Lešták - 6. ročník - 96 bodov,

                            sestry Natália a Lucia Kapustové - 5.-6. ročník - 95 bobov,

                            Denis Mlynárčik, Vivian Michalková - 6. ročník - úspešní riešitelia

                            Natália Baisová, Christine Hudobová a Štefan Molnár - 5. ročník - úspešní riešitelia

     II. kolo súťaže  - Patrícia Trniková - 6. ročník - 20. miesto a je pozvaná do celoslovenského kola

                              Zuzana Kocmanová- 6. ročník - 26. miesto

                              Veronika Čapkovičová - 6. ročník - 32. miesto

                              Lucia Kapustová - 6. ročník - 52. miesto

                              Natália Kapustová - 5. ročník - 59.miesto
      

     VÝTVARNÁ VÝCHOVA

     Cesty za poznaním minulosti  - celoslovenská súťaž

     Kristína Dovalová - 4.ročník - 3.miesto - kategória I

     Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - celoslovenská súťaž

     Kristína Dovalová - 4. ročník - 2. miesto - kategória II.B

     Vesmír očami detí - celoslovenská súťaž

     Adam Hudec - 9. ročník  - 3.kategória - postup do celoslovenského kola

     Kristína Dovalová - 4. ročník - 2.kategória - postup do celoslovenského kola

     Vianočná pohľadnica

     cena za kolekciu v kategórii B1

     Erik Kapiaš, Natália Kapustová, Ema Krúpová, Jakub Kántor, Ivan Lepieš, Štefan Molnár, Tereza Pelcová -5. ročník

     cena za kolekciu v kategórii B1

     Kristína Dovalová - 4. ročník

     Výstava autorských fotografií zamrznutých bubliniek - Dotyk zimy - Radnica Banská Bystrica

     Rebeka Riečanová, Diana Mlynárčiková a Viktória Lašutová - 8. ročník

     Kristína Dovalová - 4. ročník

     Zelený objektív - výstava autorských fotografií s témou LES - Drevárske a lesnícke múzeum Zvolen

     Viktória Lašutová a Rebeka Riečanová - 8. ročník

     Kristína Dovalová  - 4. ročník

     TELESNÁ VÝCHOVA

     Horehronské hry

     Patrik Nemčok - 6. ročník - 2. miesto v rýchlej chôdzi v kategórii mladších žiakov,

     Martin Dunka - 8. ročník - 6. miesto v hode kriketovou loptičkou v kategórii mladších žiakov,

     Sandra Igarová -  9. ročník - 7. miesto v behu na 800 m v kategórii starších žiačok a 8.miesto v behu na 60 metrov

     v kategórii starších žiačok, 

     Viktória Lašutová -  8. ročník - 8. miesto v behu na 300 m v kategórii starších žiačok.

     Okresné kolo vo vybíjanej žiačok - 3. miesto (žiačky 5. a 6. ročníka)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje