• Školský rok 2015/16

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Sládkovičova Radvaň

     Ninka Kapustová - 1. miesto (poézia) - postup do celoslovenského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

     Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     Ninka Kapustová - 1. miesto (poézia) - postup do Sládkovičovej Radvane

     Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 

     1.kategória - Nina Kapustová  - 2.A (poézia) - postup do regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

     2.kategória - Natália Kapustová  - 6. ročník (próza) - postup do regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov                                                                           Kubín

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 

     1.kategória - Nina Kapustová  - 2.A (poézia) - postup do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

     2.kategória - Natália Kapustová  - 6. ročník (próza) - postup do okresného kola súťaže Hviezdoslavov                                                                               Kubín

     3.kategória - Lucia Kapustová  - 7.ročník (próza) - postup do okresného kola súťaže Hviezdoslavov                                                                               Kubín

     Olympiáda zo slovenského jazyka 

     Laura Petrovičová -9. ročník -  4. miesto - okresné kolo.

     MATEMATIKA

     Maksáčik

     Úspešní riešitelia

     Za 2.A : Dean Hakel a Natália Bucholcerová
     Za 2.B : Andrej Komora, Natálka Lapinová, Peter Parížek a Sandra Cimermanová
     Za 3. ročník : Marianka Kocmanová, Sára Mia Očenášová, Simonka Kupcová, Elinka Rebeca Page, Karin Hakelová a Katarína Hakelová
     Za 4.ročník : Adam Štefan Sečkáš, Andtrej Molnár, Emil Guevara, Karin Bullová a Karol Končok
     Každý riešiteľ dostal nálepku s Maksíkom,  Darček a titul Najmúdrejší Maksáčik získali tí, ktorí sa zaradili medzi 30% najúspešnejších.
     Najúspešnejší z ročníka:
     2 r. : Natálka LAPINOVÁ
     3.r : Sára Mia OČENÁŠOVÁ
     4.r. : Emil GUEVARA

     Matematická olympiáda - okresné kolo

     Michal Baculák - 7. ročník - 2. miesto

     Pytagoriáda - okresné kolo

     Ema Krúpová - 6. ročník - úspešný riešiteľ

     Natália Kapustová - 6. ročník - úspešný riešiteľ

     GEOGRAFIA

     Geografická olympiáda - okresné kolo

     Ema Krúpová - 6. ročník - úspešný riešiteľ (9. miesto)

     Patrik Nemčok - 7. ročník - úspešný riešiteľ (7. miesto)

     TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

     Okresná súťaž žiačok vo vybíjanej

     1. miesto - výber žiačok 5. - 7. ročník (K. Gazdíková, E. Krúpová, N. Kapustová, S. Koppová, S. Mačičková, N. Padúchová, P. Trníková, V. Stanová, L. Leštáková, Katarína Gajanová, Nikola Iliašová)

     Horehronské hry 2015

     Patrik Nemčok - 7. ročník - 1. miesto - chôdza na 1000m

     CHÉMIA

     Dotknuté svetlom - výstava kryštálikov a geód, Radnica, Banská Bystrica

     Žiaci z chemického krúžku Kremík

     Chemická olympiáda - okresné kolo

     Diana Mlynárčiková - 9. ročník - úspešný riešiteľ

     Laura Petrovičová - 9. ročník - úspešný riešiteľ

     Rebeka Riečanová - 9. ročník - úspešný riešiteľ

     Objavujeme čaro chémie - Celoslovenské kolo 

     Viktória Lašutová - 9. ročník -  1. miesto - 2. kategória

     Rebeka Riečanová - 9. ročník - čestné uznanie - 1. kategória

     Tereza Pelcová a Natália Kapustová - 6. ročník - čestné uznanie - 3. kategória

     VÝTVARNÁ VÝCHOVA

     Výtvarná súťaž o olypizme

     Christine Hudoba, 6. ročník - 1. miesto v II. kategórii, postup do celoslovenského kola, súčasť mozaiky výtvarných prác, ktorá bude vystavená na slávnostnom sľube členov Slov. olymp. tímu Rio 2016 v Slovenskom reprezentačnom dome v Riu de Janeiro počas konania olymp. hier.

     Nina Kapustová, 2. ročník - ocenená práca
     Natália Kapustová, 6. ročník - ocenená práca
     Rebeka Riečanová, 9. ročník - ocenená práca

     Požiarnik budúcnosti

     Anna Lehocká, 5. ročník1. miesto v II. kategórii

     Kristína Dovalová, 5. ročník - 3. miesto v II. kategórii

     Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2016

     Viktória Lašutová - 9. ročník - 1. miesto

     Dotknuté svetlom - výstava autorských fotografií kryštálikov chemických látok v polarizovanom svetle - Radnica, Banská Bystrica; Mestský úrad, Kremnica; Fakulta matematiky a fyziky UK v Prahe

     Viktória Lašutová - 9. ročník

     Laura Petrovičová - 9. ročník 

     Kristína Dovalová - 5. ročník

     Lieky v dotyku svetla - výstava autorských fotografií kryštálikov liekov v polarizovanom svetle, Európa Shopping center, Banská Bystrica

     Viktória Lašutová - 9. ročník

     Zelený objektív - výstava fotografií s témou LES - Drevárske a lesnícke múzeum Zvolen

     Viktória Lašutová - 9. ročník

     Rebeka Riečanová - 9. ročník

     Vesmír očami detí 2016
     Kristína Dovalová - 5. ročník - postup z okresného do celoslovenského kola

     Veľkonočné aranžovanie

     Katarína Gajanová - 5. ročník - 1.miesto v prvej kategórii

     Kristína Dovalová - 5. ročník - cena CVČ Junior

     Milujem a maľujem Banskú Bystricu

     Nikola Iliašová - 5. ročník - 2. miesto

     Zimné aranžovanie 2015 - Banskobystrický región

     Tereza Pelcová - 6. ročník - 4. ocenené miesto (starší žiaci) za zimnú krajinku

     Lucia Leštáková - 5. ročník - 3. ocenené miesto (mladší žiaci) za orieškový venček

     Kristína Dovalová - 5. ročník - špeciálna cena CVČ Junior za Betlehem

     Vianočná pohľadnica 2015 - medzinárodná výtvarná súťaž

     Žiaci 5. ročníka - cena za kolekciu prác

     "Svieťme si na cestu... nie na hviezdy" - medzinárodná fotografická súťaž

     Laura Petrovičová - 9. ročník - 2. miesto, kategória 4 - Rok svetla

     Civilná ochrana očami detí - okresné kolo:

     Ema Krúpová - 6. ročník - 1. miesto

     Natália Padúchová - 6. ročník -  2. miesto

     LETECKÉ MODELÁRSTVO

     Súhrnné výsledky celoročnej súťaže Ligy hádzadiel organizovanej Centrom voľného času v Banskej Bystrici:

     Andrej Molnár - 4. ročník - 1. miesto, kategória mladší žiaci

     Kristián Murgaš - 7. ročník - 1. miesto, kategória starší žiaci:

     Jakub Kántor - 6. ročník - 2. miesto, kategória starší žiaci:

     Výsledky súťaže Banskobystrické "B":

     Kristián Murgaš - 7. ročník - 2. miesto

     Jakub Kántor - 6. ročník - 3. miesto

     11. Majstrovstvá Slovenska historických RC modelov 2015 konaných 1. a 2. augusta 2015 v Očovej s medzinárodnou účasťou:

     ADAM BENJAMÍN KOZA - 1. ročník - 3. miesto, junior kategória v disciplíne modely na gumový pohon

     KRISTIÁN MURGAŠ - 7. ročník - 4. miesto, junior kategória v disciplíne modely na gumový pohon

     5. ročník POŠTOLKA CUP, junior kategória s medzinárodnou účasťou:

     ADAM BENJAMÍN KOZA - 1. ročník - 3. miesto

     Štátna súťaž 6. ročníka Kopáčikovho memoriálu v kategórii voľné vetrone

     ADAM BENJAMÍN KOZA - 1. ročník - 1. miesto 

     Jesenné kolo ligy hádzadiel organizované CVČ Pohoda v Banskej Bystrici:

     ANDREJ MOLNÁR- 4. ročník - 1. miesto, kategória mladší žiaci

     KRISTIÁN MURGAŠ - 7. ročník - 1. miesto, kategória starší žiaci

     JAKUB KÁNTOR- 6. ročník - 2. miesto,kategória starší žiaci

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje