• Školský rok 2016/17

    • Slovenský jazyk a literatúra

     Ľupčiansky čitárik

     Šimon Lapin - 1. ročník- 1.miesto

     Hanka Kubincová - 2. ročník - 2. miesto

     Ninka Kapustová - 3. ročník - 3. miesto

     Karin Hakelová - 4. ročník-1.miesto

     Čítanie u Tajovských

     Matej Kováč - 2. ročník - 4. miesto

     Nina Kapustová - 3. ročník - 2. miesto

     Michaela Borošová - 4. ročník - 3. miesto

     Martin Baculák - 5. ročník - 2. miesto

     Kristína Dovalová - 6. ročník - 1. miesto

     Natália Kapustová - 7. ročník - 2. miesto

     Patrik Nemčok - 8. ročník - 1. miesto

     Sládkovičova lipa 2017

     Sandra Baculáková - 2. ročník - 1. miesto v 1. kategórii - poézia - postup do celoslovenského kola

     Hanka Kubincová - 2. ročník - 1. miesto v 1. katégórii - próza

     Ninka Kapustová - 3. ročník - 2. miesto v 2. kategórii - poézia

     Natálka Lapinová - 3. ročník - 3. miesto v 2. kategórii - próza

     Kristínka Dovalová - 6. ročník - 1. miesto v 3. kategórii - próza

     Natálka Kapustová - 7. ročník - 1. miesto v 4. kategórii - poézia - postup do celoslovenského kola

     63. Hviezdoslavov Kubín - Sládkovičova Radvaň - krajské kolo

     Ninka Kapustová - 3. ročník - 2. miesto v 2. kategórii - próza - návrh poroty na postup do celoslovenskej prehliadky 63. Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne

     63. Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     Nina Kapustová - 3.A trieda  - 1. miesto v I. kategórii - próza a postup do krajského kola Sládkovičova Radvaň

     Kristína Dovalová - 6. ročník - 2. miesto v II. kategórii - próza

     63. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     Nina Kapustová - 3.A trieda  - postup do regionálneho kola

     Kristína Dovalová - 6. ročník - postup do regionálneho kola

     Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča - celoslovenské kolo

     Nina Kapustová - 3.A trieda - 1. miesto v kategórii Mladší žiaci

     Martin Baculák - 5. ročník - účasť v celoslovenskom kole súťaže v kategórii Starší žiaci

     Anglický jazyk

     Najkrajší list  generálnemu tajomníkovi OSN

     Michal Baculák - 8. ročník - 4. miesto

     Spelling Genius 2017

     Nina Laksíková - 9. ročník - 1. miesto, kategória 8.-9. ročník

     Veronika Čapkovičová - 8. ročník - 2. miesto, kategória 8.-9. ročník

     Nina Dobrotová - 6. ročník - 3. miesto, kategória 6.-7. ročník 

     Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku 

     Aurel Félix Prieložný - 7. ročník - 3. miesto v kategórii 1A

     Matematika

     Matematická olympiáda - okresné kolo

     Michal Baculák - 8. ročník - 1. - 4. miesto

     Pytagoriáda

     Natália Lapinová, 3. roč.- úspešnáriešiteľka kat. P3
      
      
     Fyzika

     Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

     Michal Baculák - 8. ročník - 1. miesto

     Fyzikálna olympiáda - krajské kolo
     Michal Baculák, 8. ročník - 5. miesto
      

     Technika

     Technická olympiáda - okresné kolo

     Roman Gura, Michal Baculák - 8. ročník - 3. miesto

      

     Technická súťaž žiakov základných škôl - AMAVET

     Michal Baculák - 8. ročník - 1. miesto


     Dejepis:

     Dejepisná olympiáda - víťazi školského kola a postup do obvodného kola

     6.ročník - Martina Šolcová,

     7. ročník - Štefan Molnár,

     8. ročník - Linda Valenčíková, 

     9. ročník- Vioktor Volko.

     Biológia:

     Biologická olympiáda kat. C  - okresné kolo

     Lucia Kapustová, 8. ročník - 2. miesto v 2. kat. a postup do krajského kola

     Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo
     Lucia Kapustová, 8. ročník - 4. miesto

     Hudobná výchova:

     Slávik Slovenska - okresné kolo

     Ema Krúpová - 7. ročník - 3. miesto

     Výtvarná výchova:

     Výstava fotografií kvapiek vody - 3. - 14. júl 2017, Radnica Banská Bystrica

     Lucia Leštáková (6.roč.), Kristína Dovalová (6.roč.), Anna Lehocká (6.roč.), Terézia Pelcová (7.roč.), Lucia Dovalová

     Modré dedičstvo - výstava modrotlače v Pohronskom múzeu v Novej Bani, 1.7. - 29.9.2017

     Súčasťou výstavy sú práce Kristíny Dovalovej (6.roč.), Lucie Leštákovej (6.roč.) a Lucie Dovalovej

     Najoriginálnejšia lesná pohľadnica - celoslovenská výtvarná súťaž

     Kristína Dovalová a Katarína Gajanová - 6. ročník - cena za kolekciu pohľadníc pre chemický krúžok Kremík

     Talent, umenie, kumšt - celoslovenksá výtvarná súťaž

     Nina Laksíková - 9. ročník - Hlavná cena a pohár TUK

     Galéria talentov - celoslovenská výtvarná súťaž

     Lucia Leštáková - 6. ročník - 1. miesto - najkrajšia umelecká fotografia

     Výstava fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle - Košice

     Výstava fotografií kvapiek vody

     Lucia Leštáková - 6. roč., Kristína Dovalová - 6. roč., Tereza Pelcová - 7. roč.

     Talent, umenie, kumšt - celoslovenská výtvarná súťaž

     Nina Laksíková, 9. roč. - práca vybraná medzi 10 najlepších a postup do 2. kola

     Výstava papierových šperkov - Dva životy listu, Obecný úrad Badín a Radnica Banská Bystrica

     Žiačky 2., 3., 6., 7. až 9. ročníka

     Vianočná pohľadnica 2016 - medzinárodná výtvarná súťaž - Žiaci 6. ročníka - cena za kolekciu prác

     Jesenné aranžovanie - Banská Bystrica

     Kristína Dovalová - 6. ročník - cena Centra voľného času za najkrajší aranžmán

     Chémia

     Objavujeme čaro chémie - celoslovenská súťaž

     Kristína Dovalová, - 6. roččník - 2. miesto

     Erik Kapiaš - 7. ročník - čestné uznanie

     Festival vedy a techniky AMAVET - celoslovenské kolo

     Jakub Lešták - 8. ročník, Natália Kapustová - 7. ročník, Kristína Dovalová - 6. ročník - projekt Kryštalizácie a dotyk svetla - cena dekana Prírodovedeckej fakulty za najlepší vedecký projekt v kategórii mladší žiaci.

     Festival vedy a techniky AMAVET - krajské kolo

     Jakub Lešták - 8. ročník a Natália Kapustová - 7. ročník - projekt Kryštalizácie a dotyk svetla - postup do celoslovenského kola 

     Telesná a športová výchova

     Okresná súťaž žiačok vo vybíjanej

     3. miesto - výber žiačok 6. a 7. ročníka

     56. ročník Horehronských hier

     Patrik Nemčok - 8. ročník - 1. miesto v chôdzi na 1000m - mladší žiaci

     Kristián Murgaš - 8. ročník - 4. miesto v hode kriketovou loptičkou - mladší žiaci

                                             4. miesto v hode behu na 1000m - mladší žiaci

     Viktória Ravasová - 8. ročník - 5. miesto v behu na 300m - mladšie žiačky

     Modelársky krúžok

     Liga hádzadiel 2016, jesenné kolo

     Mladší žiaci:

     2. miesto Adam Koza

     Starší žiaci:

     2. miesto Jakub Kántor

     Banskobystrické Béčko

     2. miesto Samuel Hlaváčik

     3. miesto Daniela Jesenská

     Majstrovstvá Slovenska SAM 119 2016 v Očovej

     Pošťolka cup junior kategória:

     1. Kristián Murgaš

     3. Adam Koza

     4. Jakub Kántor

     AV-1 (voľné vetrone) senior kategória

     2. Adam Koza

     OTVR (RC voľné vetrone) senior kategória

     1. Marián Koza

     3. Kristián Murgaš

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje