• Školský rok 2017/18

    • Matematika

     MAKSÍK

     Medzi 30% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku sa zaradili títo žiaci:

     Za 2.A : Samuel Krúpa

     Za 3.r.:  Hanka Leštáková

                   Martin Kováč

     Za 4.B : Natália Lapinová

     VŠETKOVEDKO

     Úspešní riešitelia:

     Za 2.A : Samuel Krúpa
     Za 2.B : Šimon Lapin (Všetkovedko školy)
     Za 3.r. : Matilda Guevara, Alexander Iliaš
     Za 4.A : Dagmar Šolcová, Nina Kapustová

     MATEMATICKÝ KLOKAN

     Úspešní riešitelia:

     Za 1.A : Ema Guevara, Alex Mikloško, Lilien Dubšíková, Nina Kolenkášová
     Za 2.B : Šimon Lapin (šampión školy)
     Za 3.r. : Martin Kováč
     Za 4.A : Tomáš Dubšík, Martin Magula

     Za 4.B : Natália Lapinová

     Za 6.r. : Adam Farkaš, Emil Guevara

     Za 7.r. : Martina Šolcová

      

     Matematická olympiáda - okresné kolo - kat. Z9

     Michal Baculák - 9. ročník - 3. miesto

     Dejepis

     Dejepisná olympiáda

     Jakub Lešták - IX. ročník - 1. miesto okresné kolo, postup do krajského kola

     Slovenský jazyk a literatúra

     Lupčiansky čitárik

     Nina Kapustová - IV.A - 3. miesto

     Sládkovičova lipa 2018

     Sandra Cimermanová - IV.B - 2. kategória - poézia  - 3. miesto

     Natália Cimermanová - IV.B - 2. kategória - próza - 3. miesto

     Kristína Dovalová - VII. ročník - 4. kategória - poézia - 3. miesto

     Natália Kapustová - VIII. ročník - 4. kategória - próza - 3. miesto

     64. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     Peter Filipovič - 2.A trieda - I. kategória - poézia - postup do regionálneho kola

     Nina Kapustová - 4.A trieda - I. kategória - próza - postup do regionálneho kola

     Kristína Dovalová - 7. ročník - III. kategória - poézia - postup do regionálneho kola

     Šaliansky Maťko J. C. Hronského - okresné kolo

     Patrícia Jurková - IV.B trieda - 3. miesto - 2. kategória

     64. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     1. kategória - poézia

     Peter Filipovič - 2.A trieda - 1. miesto  - postup do okresného kola

     Sandra Cimermanová - 4.B trieda - 2. miesto

     Samuel Krúpa - 2.A trieda - 3. miesto

     1. kategória - próza

     Nina Kapustová - 4.A trieda - 1. miesto - postup do okresného kola

     Natália Lapinová - 4.B trieda - 2. miesto

     Alex Slosiarová - 2.B trieda - 3. miesto

     2. kategória - poézia

     Karin Hakelová - 5. ročník - 1. miesto - postup do okresného kola

     Sára Mia Očenášová - 5. ročník - 2. miesto

     3. kategória - poézia

     Kristína Dovalová - 7. ročník - 1. miesto - postup do celoslovenského kola

     Natália Kapustová - 8. ročník - 2. miesto

     Aurel Félix Prieložný - 8. ročník - 3. miesto

     Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča - celoslovenské kolo

     Sandra Baculáková - 3. ročník - diplom za účasť - kategória mladší žiaci

     Kristína Dovalová - 7. ročník - diplom za účasť - kategória starší žiaci

     Natália Kapustová - 8. ročník - diplom za účasť - kategória starší žiaci

     Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany - krajská výberová prehliadka

     Lucia Kapustová - 9. ročník - 2. miesto

     Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča - oblastné kolo

     Kristína Dovalová - 7. ročník - 1. miesto a postup do celoslovenského kola

     Školské kolo Olympiády zo slovenskoho jazyka a literatúry

     Linda Valenčíková - 9. ročník -  1. miesto a postup do okresného kola OSJL

     Ema Krúpová, Patrícia Trníková - 2. miesto

     Anglický jazyk

     Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     Linda Valenčíková - 9. ročník - 1. miesto

     Aurel Félix Prieložný - 8. ročník - 2. miesto

     Michal Baculák - 9. ročník - 3. miesto

     Výtvarná výchova

     Jarné aranžovanie - oblastné kolo
     Klára Dovalová – IV. roč. – 1. miesto v kat. mladší žiaci

     Malá škola modrotlače
     Výstava modrotlačových prác žiakov našej školy a ukážka modrotlačovej techniky v Hronseku počas Dňa obce

     Mikro a makro - Múzeum pod čepicí, Hronov, Česká republika

     Výstava fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle z nášho projektu Kryštalizácie a dotyk svetla

     Výtvarná súťaž o olympizme 2018

     Žiaci 5. ročníka - poďakovanie za aktívnu účasť v súťaži

     Výstava modrotlače - Textilná tvorba - Kremnica - december 2017 - január 2018

     Výstava modrotlače a ľudovej výšivky - Remeslo našich predkov - ZŠ Badín - január-február 2018

     Výstava fotografií kryštálikov v polarizovanom svetle - Elektrárňa Piešťany - február-marec 2018

     Zimné aranžovanie - banskobystrický región

     Kristína Dovalová, 7. ročník - cena Centra voľného času Junior za najoriginálnejší aranžmán

     Katarína Gajanová, 7. ročník - 2. miesto v 2. kategórii

     Vianočná pohľadnica - medzinárodná výtvarná súťaž
     Lucia Leštáková, Kristína Dovalová, Nikola Iliašová, Anna Lehocká, 7. ročník - cena za kolekciu vianočných pohľadníc z modrotlače

     Chémia

     Objavujeme čaro chémie - celoslovenská súťaž

     Nikola Iliašová - 7. ročník - 3. miesto s časťou ročníkového projektu z chémie

     Vedecký brloh - Piešťany

     Lucia Leštáková, Kristína Dovalová, 7. ročník - nesúťažná prezentácia projektu Kryštalizácie a dotyk svetla laickej verejnosti

     Festival vedy a techniky AMAVET - celoslovenské kolo

     Kristína Dovalová, Nikola Iliašová a Lucia Leštáková - 7. ročník - cena poroty

     Festival vedy a techniky AMAVET - krajské kolo

     Kristína Dovalová a Nikola Iliašová - 7. ročník - postup do celoslovenského kola

     Európska noc výskumníkov - Banská Bystrica
     Lucia Leštáková, Kristína Dovalová, Nikola Iliašová, Anna Lehocká, Martina Šolcová, Katarína Gajanová - 7. ročník - nesúťažná prezentácia projektu Prírodná kozmetika z našej záhrady širokej verejnosti

     Vedecký veľtrh - Bratislava
     Jakub Lešták - 9. ročník, Kristína Dovalová - 7. ročník - nesúťažná prezentácia projektu Kryštalizácie a dotyk svetla širokej verejnosti
      

     Biológia

     Biologická olympiáda
     Lucia Leštáková – 7. ročník – 1. miesto v okresnom kole, kat. D, projektová časť 
      

     Fyzika

     Fyzikálna olympiáda
     Michal Baculák – 9. roč. – 1. miesto  v okresnom kole, kat. E – postup do krajského kola

     Technika

     Technická olympiáda - krajské kolo

     Michal Baculák, Jakub Lešták - 1. miesto - postup do celoslovenského kola

     Technická olympiáda - okresné kolo

     Michal Baculák, Jakub Lešták - 9. ročník - 1. miesto - kategória A - postup do krajského kola

     Technická olympiáda - školské kolo

     Baculák Michal, Jakub Lešták, 9. roč. - postup do okresného kola
     Adrian Hronec, 7. roč. - postup do okresného kola

     Telesná výchova

     Malý futbal FUTBAL CUP ZŠ  žiaci – základná skupina
     Výber žiakov – M. Dižka, K. Murgaš,D. Mlynárčik, R. Gura, P. Slepčan, M. Baculák, E. Kapiaš, Š. Molnár, I. Spišák – 2. miesto

     Okresné kolo vo vybíjanej - mladší žiaci

     Výber žiakov z 1. stupňa - 4. miesto

     57. ročník Horehronských hier
     Patrik Nemčok - 9. roč. - 1. miesto v chôdzi na 1000m

     Modelársky krúžok

     Festival štyroch živlov (festival vedy a techniky):

     Špeciálna cena: Andrej Citara, Adam Koza - 3. ročník

     8. ročník Poštolka cup:

     1. miesto Adam Koza, 3. ročník

     2. miesto Andrej Citara, 3. ročník

     VIII. Nemcovský Kabiňáčik, súťaž leteckých modelárov s medzinárodnou účasťou
     Kategória OTVR (vetrone)
     Jakub Kántor - 8. ročník - 2. miesto
      

     6. ročník leteckomodelárskej súťaže Košická vrana:
     Kategória OLD TIMER 400

     3. miesto Adam Koza

     4. kolo Ligy hádzadiel:

     Mladší žiaci:

     1. Hektor Kapustík

     2. Kira Mária Kapustíková

     3. Adam Koza

     Starší žiaci:

     1. Jakub Kántor

     2. Andrej Molnár

      

     Celkové výsledky Ligy hádzadiel za školský rok 2017/2018

     Mladší žiaci:

     1. Andrej Citara

     2. Hektor Kapustík

     3. Adam Koza

     Starší žiaci:

     1. Jakub Kántor

     2. Andrej Molnár

     Liga hádzadiel – 3. kolo

     Mladší žiaci:

     1. Andrej Citara (3. ročník)

     2. Hektor Kapustík (5. ročník)

     3. Maťko Citara (predškolák)

     Starší žiaci:

     1. Jakub Kántor (8. ročník)

     2. Andrej Molnár (6. ročník)

     Jarné kolo ligy hádzadiel:

     Mladší žiaci:

     1. Citara Andrej (3. ročník)

     2. Kapustík Hektor (5. ročník)

     3. Kapustíková Kira Mária (3. ročník)

     Starší žiaci:

     1. Molnár Andrej (6. ročník)

     2. Hlaváčik Samuel (6. ročník)

     3. Kántor Jakub (8. ročník)

     Halové lietanie

     Papierové modely: 1. Samuel Hlaváčik, 2. Andrej Molnár, 3. Adam Farkaš

     Klzáčiky: 3. Samuel Hlaváčik

     Halové gumáčiky: 2. Jakub Kántor

     Halové hádzadlá: 1. Jakub Kántor, 2. Samuel Hlaváčik

     Majstrovstvá Slovenska historických modelov v Očovej 2017

     Poštolka cup junior kategória

     1. Kristián Murgaš

     3. Jakub Kántor 

     AV 1 (voľné vetrone) senior kategória

     1. Adam Koza

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje