• Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Centrálny server školy a operačný systém 1 046.40 s DPH 09.04.2014 Elis, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 03.04.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad II.Q 2014 prehľad VO-2. kvartál 2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad 4.Q 2015 prehľad VO-4. kvartál 2015 s DPH 31.12.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.12.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 3.Q 2015 prehľad VO-3. kvartál 2015 s DPH 30.10.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.10.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 2.Q 2015 prehľad VO-2. kvartál 2015 s DPH 31.07.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad I.Q 2015 prehľad VO-1. kvartál 2015 s DPH 30.04.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.04.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad IV.Q 2014 prehľad VO-4. kvartál 2014 s DPH 31.12.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.12.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Elektrický zabezpečovací systém, rozšírenie, oživenie 1 269,10 s DPH 20.05.2014 03.06.2014 Imrich Švidraň-ELESYS Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 28.05.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad III.Q 2014 prehľad VO-3. kvartál 2014 s DPH 31.10.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.10.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad I.Q 2014 prehľad VO-1. kvartál 2014 s DPH 30.04.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.04.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Nábytok - vybavenie triedy 2 796.40 s DPH 02.06.2014 02.07.2014 28.08.2014 03.07.2014 Daffer spol. s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 Nábytok - vybavenie chemického laboratória 1 809.00 s DPH 30.06.2014 22.07.2014 28.08.2014 23.07.2014 Jaroslav Dubovec Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 27.06.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Svietidlá 5 000.00 s DPH 28.11.2014 11.12.2014 22.12.2014 27.11.2014 BM Elektro, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 27.11.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/001 EKS-Kancelársky papier 157,00 s DPH 09.02.2015 17.02.2015 28.02.2015 17.02.2015 Peter Gerši-GC Tech Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 28.02.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/002 EKS-Notebook 15,6 5 085.00 s DPH 26.02.2015 02.03.2015 11.03.2015 02.03.2015 MB TECH BB, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 11.03.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/003 EKS-Interiérové dvere 799,19 s DPH 15.04.2015 21.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 TURAY PLUS, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 22.04.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/004 ozvučenie učební a tried 2 300,40 bez DPH 16.06.2015 25.06.2015 31.07.2015 26.06.2015 MB TECH BB, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 15.06.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/01 telefónna ústredňa 1 345.20 s DPH 28.09.2016 19.10.2016 27.10.2016 20.10.2016 Ivan Maslík-MICROEL Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 27.09.2016
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2020 učebnice 6 232,00 s DPH 17.06.2020 17.06.2020 30.06.2020 14.06.2020 14.06.2020
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2022 Bezpečnostné kamery 5 000,00 s DPH 01.02.2022 28.02.2022 31.03.2022 01.02.2022 ZŠ s MŠ Badín 01.02.2022
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje