• 64. Hviezdoslavov Kubín
     • 64. Hviezdoslavov Kubín

     • Každoročne, na začiatku nového roka, sa zídu milovníci literatúry, aby sa predviedli v prednese poézie či prózy. Ani naša škola nevyškrtla zo zoznamu túto súťaž a 19. januára 2018 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže pod názvom 64. Hviezdoslavov Kubín. 14 žiakov sa v 4 kategóriách  snažilo presvedčiť porotu  o svojom umeleckom prejave prostredníctvom básní alebo prozaických textov. Tí najúspešnejší: Peter Filipovič (2.A), Nina Kapustová (4.A), Karin Hakelová (5.roč.), Kristína Dovalová (7.roč.) postupujú do okresného kola. Samozrejme im blahoželáme a želáme veľa šťastia a úspechov v postupových kolách.
      Výsledky školského kola 64. HK nájdete v časti Galéria úspechov na stránke školy.
      FOTOGALÉRIA
    • Šaliansky Maťko J.C. Hronského
     • Šaliansky Maťko J.C. Hronského

     • Tento rok sme sa rozhodli zapojiť aj do ďalšej recitačnej súťaže. Je to súťaž v prednese slevenských povestí a má názov Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Dňa 25.1.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo súťaže, kde našu školu reprezentovala v 2.kategórii (4.-5. roč.) Paťka Jurková zo 4.B. Umiestnila sa na 3. mieste, k čomu jej srdečne blahoželáme.
      FOTOGALÉRIA

    • Krúžok anglického jazyka
     • Krúžok anglického jazyka

     • Na krúžku anglického jazyka sme sa naučili pomenovať niektoré aktivity pri hre vonku a teraz sme si to išli vyskúšať v praxi. Vybrali sme sa na detské ihrisko pri obchode a zahrali sme sa hru "Simon says" a zopakovali si frázu "I can". Vieme už pomenovať hojdačku, šmýkačku, vieme bežať, liezť, skákať, hádzať a chytať snehové gule, kopať. Tak sme sa spoločne v snehu zahrali. Tiež sme sa naučili pomenovať časti snehuliaka, a tak sme sa rozdelili do skupín a každá skupinka usilovne gúľala gule a stavala snehuliakov. Našli sme kamienky na oči a vetvičky na dozdobenie. Keď boli snehuliaci hotoví, deti mi povedali, z čoho sa taký snehuliak skladá. A ako sami vidíte, angličtinu na snehu sme si užili. :D Aj slniečko nám pekne svietilo. FOTOGALÉRIA
    • Slovensko - druhé projektové stretnutie - krátkodobá školiaca aktivita
     • Slovensko - druhé projektové stretnutie - krátkodobá školiaca aktivita

     • Termín: 14. -19. január

      Žijeme spoločne a potrebujeme jeden druhého

      To je názov projektu, ktorého súčasťou sme sa na dva roky stali my – naša škola. 2. projektové stretnutie programu Erasmus + sa u nás v škole v Badíne, konalo od 14.1 – 19.1. 2018. Už niekoľko mesiacov dopredu sme sa všetci – žiaci aj učitelia, intenzívne pripravovali na toto podujatie. Cítili sme, že je to pre nás všetkých obrovská príležitosť ukázať, že aj malá škola v malej krajine dokáže zorganizovať medzinárodné stretnutie na takej úrovni, ktorá prekvapí aj zahraničných partnerov.  Veľmi sa teším, že som našla vo všetkých kolegoch ochotu podieľať sa na akcii, ktorá ukázala projektovým partnerom, že aj škola zo Slovenska sa vyrovná moderným školám v Európe.

      Na prvom stretnutí v holandskom meste Leiden sme schválili program, ktorý na Slovensku pripravíme.  Od októbra do januára sme pracovali na príprave aktivít, ktoré mali podporiť sociálne emocionálne učenie sa žiakov. Jednou z prvých úloh bolo nájsť hostiteľské rodiny pre deti vo veku od 8 – 15 rokov z partnerských krajín. Rodiny našich žiakov neváhali prijať do svojho rodinného kruhu cudzinca a pripraviť mu také prostredie, aby sa cítil u nás čo najlepšie. Je úžasné, že to, čo sa o nás Slovákoch hovorí – že sme pohostinný národ, sa v našich rodinách potvrdilo.

      DEŇ PRÍCHODU

      Všetci sme boli nedočkaví, kedy príde prvý autobus s deťmi a učiteľmi. O pol piatej večer dorazila prvá skupina.  Postupne prišli ďalšie partnerské tímy a nakoniec dorazil aj posledný tím z Lotyšska. Bolo príjemné vidieť, ako sa deti navzájom privítali, hlavičky plné otázok,  čo ich počas nasledujúceho týždňa čaká. A nielen deti, ale aj rodičia. :D Mnohé z detí spolu komunikovali cez e-mail a sociálne siete už pred stretnutím. Uvítanie bolo o to vrúcnejšie.

      DEŇ PRVÝ

      Hneď ráno deti čakala prvá slovenská realita. Ranné vstávanie do školy  na  7:40 je pre nás každodennou rutinou. No pre deti v projekte to bolo niečo nové. Ale zvládli to výborne, nikto nezaspal. Žiaci oblečení v slovenských krojoch privítali návštevníkov chlebom (doma pečeným) a soľou  a počas krátkeho kultúrneho programu sme predstavili ukážku slovenských folklórnych tancov, piesní a hudby. Školská koordinátorka predstavila učiteľov z každej krajiny a pán riaditeľ ich privítal v krátkom príhovore. Potom sme sa už pustili do pracovných povinností. Presunuli sme sa do školskej jedálne, kde už bolo všetko pripravené na varenie. Pre žiakov sme vybrali recept na bryndzové pirohy, ktorý do anglickej a obrazovej podoby spracovali ôsmaci. Prvá výzva na zážitkové učenie sa. Každá skupina dostala pomocníka – slovenského žiaka, ktorý im pomáhal pri príprave cesta a bryndzovej plnky. A deti sa s tým popasovali výborne. Čo si navarili, dalo sa aj zjesť. A dokonca im naše pirohy so slaninkou či opraženou cibuľkou chutili. Ale nevarili len deti. Aj učitelia pomáhali, miešali, plnili, lepili pirohy a krájali slaninku. Aj badínske staré mamky nás prišli podporiť a pripravili pre hostí ďalšie tri tradičné recepty na ochutnávku – haruľu, bryndzové halušky a holbánsku fučku. Po obede sme sa spoločne vybrali na prehliadku priestorov školy. Koordinátor Henk pre našu školu priniesol darček – veľký banner s logom projektu. Teraz bol čas na prezentáciu tradičných receptov partnerských krajín. Žiaci alebo učitelia nám formou videa alebo prezentácie predstavili ich jedlá. Všetky recepty budú súčasťou medzinárodnej kuchárskej knihy, ktorú budeme dopĺňať počas jednotlivých projektových stretnutí.
      FOTOGALÉRIA
      Prvý projektový deň sme zakončili návštevou na Obecnom úrade v Badíne. Pán starosta hostí privítal v obradnej sieni, folklórna skupina Javory a Liesky spríjemnili toto podujatie svojím vystúpením a všetci zahraniční hostia sa na záver zapísali do pamätnej knihy, ktorá bude pripomínať túto vzácnu návštevu. Spoločná fotografia a malé občerstvenie. Okrem iného aj torta s erbom obce, na nej sviečky - jedna pre každú krajinu. Už si len niečo pekné zaželať a sfúknuť.  Po skončení návštevy sa deti pobrali do rodín a učitelia na spoločnú neformálnu večeru. Okrem pracovných povinností tento projekt priniesol aj nové priateľstvá, a tak sa bolo o čom dlho v príjemnej atmosfére rozprávať.
      FOTOGALÉRIA

    • Učíme sa naše tradičné tance
     • Učíme sa naše tradičné tance

     • Po kliknutí na doleuvedený link uvidíte, ako sme sa navzájom učili naše tradičné či známe tance. Po otvorení stránky sa objaví logo projektu. Na ňom sú monumenty z každej krajiny. Treba prejsť myškou na daný monument a ojaví sa vám názov krajiny a názov tanca. Ked na monument kliknete, uvidíte, ako to deťom počas stretnutia výborne išlo.  
      https://www.thinglink.com/scene/1013222319054651394
       
    • Remeslo našich predkov
     • Remeslo našich predkov

     • V našej škole sme pripravili malú výstavu z cyklu Remeslo našich predkov, v ktorej prezentujeme ukážky výšivky ako súčasti horehronského kroja. Kroj nám zapožičala naša pani učiteľka Elenka Haringová a spolu s ním aj bábiku oblečenú v rovnomennom kroji. Súčasťou výstavy je aj kroj pozostávajúci zo sukienky a vestičky z modrotlače. Tiež môžete obdivovať práce našich detí - plátenká z modrotlače, ktoré vyhotovili technikou pravej modrotlače na hodinách výtvarnej výchovy i v spolupráci so SZUŠ Zacharová, trieda p. uč. Dovalovej. Chemická stránka modrotlače je zastrešená naším chemickým krúžkom Kremík, na ktorom pripravujeme zmes na nanášanie vzoru a tiež farbiacu zmes z indiga. Vzácnym exemplárom našej výstavy je viac ako 100-ročná forma na modrotlač, ktorú nám zapožičal pán Valenčík a pochádza spod Tatier. Spolu s ňou máme požičané aj modrotlačové plátno s dvojfarebným vzorom, ktoré je tiež cenným dedičstvom. Modrotlačovú formu sa pokúsil zhotoviť aj náš žiak Jakub Lešták. Táto drevená forma je rovnako súčasťou výstavy aj s plátenkom ňou potlačeným.

      Výstava je nainštalovaná vo vstupných priestoroch našej školy.

      Srdečne pozývame.

      Viac na stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/remeslo-nasich-predkov/
      FOTOGALÉRIA

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

   • Karneval
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Rozprúdime regióny 2019
   • Pasovačka prvákov
   • Viedeň
   • Exkurzia do hlavného mesta
   • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
   • Párty ako sa patrí
   • Poďakovanie
   • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
   • Návšteva Obecného úradu v Badíne
   • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)