• NEWSLETTER - Jar 2021

   16.06.2021 21:13
   •  

  • NEWSLETTER - Február 2021

   16.06.2021 21:14
   •  

    

  • NEWSLETTER - December 2020

   05.08.2021 01:14
   •  

  • Erasmus v novembri: home-office edition

   13.12.2020 12:29
   •  

   Plánovaná aktivita bola zameraná na priblíženie techník rýchleho čítania. Inak celkom zaujímavá vec, obzvlášť pre ľudí, ktorí potrebujú veľa čítať kvôli štúdiu či práci. Je to dobrý nástroj na „zoskenovanie“ väčšieho množstva textu, vytvorenie si rýchleho prehľadu o čom text pojednáva, a tiež sa hodí pri opakovaní učiva. No a ako sme to zvládli v online prostredí? 

   Postup sa skladal z nasledovných krokov: test aktuálnej rýchlosti čítania - vysvetlenie princípov a metód na zrýchlenie čítania – cvičenia – opakovaný test.  

   Meranie prebehlo na online hodine slovenčiny. Žiaci dostali presne jednu minútu na čítanie textu  a po uplynutí časového limitu si zapísali počet prečítaných slov (na to im poslúžilo číslovanie v každom riadku). Zároveň do dotazníka zapísali určený počet kľúčových slov, ktoré si z textu zapamätali, aby sme eliminovali čítanie „na rýchlosť“ bez porozumenia. Potom si deti spolu so svojimi učiteľkami pozreli inštruktážne videá, vyskúšali opísané techniky a precvičili si oči. (Zvyšovanie rýchlosti pohybu očí, fixácia pohľadu a rozširovanie zrakového poľa, sú veru celkom náročné cvičenia!) 

   Počas celého ďalšieho týždňa sme deťom sprístupňovali texty z rôznych oblastí od histórie matematiky, cez geografiu až po astronómiu, aby na nich mohli trénovať, tak sme zaistili, že mali všetci prístup k zaujímavému obsahu a zároveň si mohli jednoducho merať rýchlosť svojho čítania.  

   Druhý test sa konal o týždeň a prebehol rovnakým spôsobom. Všetky údaje z online mini-dotazníkov, ktoré deti vyplnili, sme vyhodnotili a vyšli z toho celkom zaujímavé čísla. Napríklad priemerná rýchlosť čítania bola v druhom teste vyššia u 37% žiakov, ktorých rýchlosť sa výraznejšie zvýšila. Samozrejme, netrúfame si robiť vážnejšie štatistické závery, no pre našu internú potrebu postačujú. Svoju výskumnú vzorku totiž celkom dobre poznáme J 

   Dúfame, že aspoň pár žiakov sme zaujali a pritiahli bližšie k čítaniu. Nasledujúca aktivita bude musieť prebehnúť opäť online a deti by v nej mali prísť na to, aké rôzne štýly učenia existujú a ktorý je ten ich.  

  • Erasmus október

   07.12.2020 19:03
   •  

   Október bol pre náš nový Erasmus projekt zahrievací mesiac. Oboznámili sme sa so zameraním projektu a koordinátori z jednotlivých krajín sa stretli na dnes tak populárnom Zoom meetingu. Z neho vzišiel nápad na logo projektu, kruh rozdelený na šesť rovnakých trojuholníkov, každý pre jednu partnerskú krajinu. Je nás päť, preto jedno políčko zostalo pre európske logo Erasmu. Žiaci na všetkých zapojených školách tvorili tematické trojuholníčky. Hlasovaním vybrali jeden, poslali, my sme ich skompletizovali a tu je hotová Erasmus pizza.  

   Okrem toho žiaci na hodinách angličtiny vytvárali postery s tematikou Erasmu. Piataci a šiestaci natočili kratučké videopozdravy pre partnerov projektu. Pozdravili sa im po turecky, macedónsky, chorvátsky aj poľsky. Reakcia na WhatsApp-e: How sweet! So cute 

    Ôsmaci sa hecli a vytvorili milé a vtipné video o našej škole a svojej triede. Poradili si, hoci mali obmedzené možnosti a perfektne to stihli ešte pred zatvorením školy. Deviataci mali zase za úlohu urobiť o škole prezentáciu, podarilo sa im to a obe tieto tímové diela sú už nahraté v projektových materiáloch na platforme eTwinning. Tam si ich môžu pozrieť naši projektoví partneri, takže decká to museli zvládnuť v angličtine. 

   Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí priložili svoju tvorivú ruku k dielu.   

  • Európsky certifikát kvality

   Európsky certifikát kvality

   30.10.2019 19:54
   •  
  • Tretie nadnárodné projektové stretnutie

   Tretie nadnárodné projektové stretnutie

   11.08.2019 17:27

   Posledný júnový týždeň sme sa zúčastnili na poslednom nadnárodnom projektovom stretnutí koordinátorov a učiteľov zapojených do projektu We are living together and we need each other. Social Emotional Learning. SEL  v rámci programu Erasmus+, ktoré sa uskutočnilo v meste Setubal v Portugalsku. Hostiteľská škola Agrupamento de Escolas do Barreiro pripravila bohatý pracovný a kultúrny program. Počas štyroch dní strávených v Portugalsku sme mali možnosť spoznať kultúru, spôsob života, históriu, prírodné krásy i gastronómiu navštíveného regiónu.

   Hlavnou náplňou pracovnej časti stretnutia bolo:

   • vyhodnotenie realizovaných projektových aktivít,
   • celková spätná väzba k projektu,
   • spoločná príprava záverečnej správy,
   • výmena skúseností z pedagogickej praxe,
   • kontrola plnenia úloh,
   • návrhy na ďalšiu dissemináciu výsledkov projektu,
   • zhromaždenie materiálov na projektovej web stránke a etwinning platforme,
   • uchádzanie sa o značku kvality etwinning quality label a aj
   • diskusia o ďalšej spolupráci. Stretnutie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére.

  • Piate projektové stretnutie programu Erasmus+ vo Veľkej Británii

   31.03.2019 21:18

   Piate projektové stretnutie programu Erasmus+ vo Veľkej Británii – 1. deň CESTA TAM

    

   Nedeľa 10. marca 2019 bola dňom, kedy sme vyrazili na cestu do Lutonu vo Veľkej Británii, aby sme sa my štyri – Katarína Pecníková, Aďka Tomaníková, Natálka Kapustová a Kika Hudoba zúčastnili projektového stretnutia programu Erasmus+.

   Najprv sme cestovali autobusom do Bratislavy, potom na letisko do Viedne a odtiaľ lietadlom priamo do Lutonu. Veľmi veterné počasie zapríčinilo nielen let na spôsob horskej dráhy, ale aj hodinové meškanie, a tak sme do Lutonu dorazili až po polnoci. Objednali sme si taxi do hotela a ubytovali sme sa asi o pol druhej slovenského času (vo VB je o hodinu menej). Rýchlo sme zaľahli v očakávaní aktivít nasledujúceho dňa.

    

   Piate projektové stretnutie programu Erasmus+ vo Veľkej Británii – 2. deň V DENBIGH PRIMARY SCHOOL

   Večer, ako každý iný. Svetielka v uliciach však dýchali tajomstvom. Ranné prebudenie  bolo očarujúce. Po raňajkách sme sa spolu s dievčatami Luckou a Kikou vybrali do školy v mestečku Luton. Naša pani učiteľka Katka vybavila taxík a plánovaná cesta začala.  Na prvý pohľad škola vypadala malá, no postupne nám ukázala čarovné zákutia a na našich tvárach bolo vidieť očarenie, radosť, prekvapenie ale hlavne bolo cítiť lásku k deťom. Začalo sa zoznamovacie kolo, na toto stretnutie opäť prišli učitelia a žiaci zo 7 krajín: Lotyši, Portugalci, Taliani, Holanďania, Turci, Angličania a my Slováci. S niektorými účastníkmi sme sa už poznali, veď stretnutie u nás doma na Slovensku nebolo až tak dávno, keď všetci mali možnosť spoznať našu krajinu.  A potom nastal čas, ktorý bol len náš, obdivovali  sme výzdobu chodieb, no najviac nás lákalo nakuknúť priamo do diania v triedach.  Žiaci si plnili úlohy, niektorí pracovali s interaktívnou tabuľou, niektorí v skupinách, s pomôckami rôzneho druhu, nahliadli sme aj do zošitov či kníh. No radosť pozerať, s akým zanietením a disciplínou žiaci pracovali na hodine. Výzdoba tried svedčí o tom, že sa tu usilovne  pracuje. Mali sme možnosť nahliadnuť aj na hodiny telesnej výchovy. Z ozvučenej telocvične sa ozývala hudba a žiaci pod taktovkou  učiteľa cvičili do rytmu hudbyJ. Očarila nás hlavne disciplína v triedach ale i na chodbách. Po učiacom bloku nasledovala prestávka na školskom dvore. Naša Kika a Lucka sa zapojili do bežných detských hier vonkuJ, nabrali odvahu a komunikácia medzi nimi nabrala obrátky. Po výdatnom obede v podobe švédskych stolov sme sa pustili do rôznych aktivít. Naša Katka mala koordinačné stretnutia, dievčatá mali organizovaný program, kde si vyrobili z keramiky ryby, v zmiešaných tímoch mali ukuchtiť  podľa anglického receptu koláč, mali možnosť si vytvoriť  pomocou hudobných tónov pieseň alebo melódiu. Neskôr sme si medzi našimi krajinami vymenili ukážky národných tančekov. Príjemná atmosféra gradovala a my sme sa nenazdali a prvý deň sa blížil ku koncu. Vrátili sme sa späť na hotel a na záver dňa sme navštívili bowlingovú dráhu spolu so všetkými členmi Erasmu.  Naše dievčatá odchádzali s úsmevom na tvári a pevne verím, že prvá noc po krásnych zážitkoch nenechala dlho čakať a v očakávaní nového dňa sme rýchlo zaspali.
    

   Piate projektové stretnutie programu Erasmus+ vo Veľkej Británii – 3. deň ŠPORTOVÝ DEŇ

   V utorok sme sa zobudili do pravého sychravého lutonského počasia. Raňajkami sme nabrali energiu, ktorú sme v ten deň naozaj potrebovali. Čakal nás športový deň.

   Po príchode taxíkom do školy nás privítala ranná rozcvička. A hurá športovať! Každá krajina vytvorila skupinku so štyrmi anglickými dievčatami. Ja s Kikou, s našimi pani učiteľkami a s Angličankami sme zdolávali rôzne stanovištia. Strieľali sme z luku, hrali volejbal a futbal, boxovali sme. Pomedzi tieto aktivity sme sa s dievčatami skamarátili a rozprávali sa o všeličom. Dopoludnie nám ušlo ako voda. Potom sa išlo už ozajstne súťažiť. Telocvikár nás rozdelil do piatich tímov, kde sme však už boli pomiešaní, z každej krajiny niekto. Bola to prekážková dráha, museli sme byť naozaj rýchli. Tím, v ktorom bola Kika, sa umiestnil na prvom mieste. Môj tím až taký dobrý nebol, ale odniesla som si bronzovú medailu. Po odovzdávaní diplomov, medailí a odfotení sa nás čakal zaslúžený obed v Moat House. Cestou nás stihol poriadny lejak, a keďže väčšina z nás nebola na dážď pripravená, poslali nám na pomoc školský autobus. Hoci záchrana prišla len pár metrov pred cieľom, boli sme za ňu aj tak vďační.

   Po návrate späť do školy sme mali pripravený trampolínový program. A neskôr sme išli na workshop o tom, aký negatívny vplyv má elektronika na telo. Potom nás čakala prezentácia tradičných jedál. My sme prezentovali našu krupicovú kašu, ktorá oslovila viacerých. Po náročnom športovom dni, premočení do nitky, sme sa vrátili do hotela.

   Dali sme sa dokopy a o hodinku sme vyrážali na večeru do indickej reštaurácie. S našimi lotyšskými a talianskymi kamošmi sme sa hrali hry, navzájom sme sa učili slová z našich krajín a dobre sme sa napapali. Večer sme sa vrátili do hotela. Na ďalší deň nás čakal Londýn.

    

   Piate projektové stretnutie programu Erasmus+ vo Veľkej Británii – 4. deň LONDÝN

    

   Po dvoch dňoch nabitých rôznymi aktivitami v Denbigh Primary School sme 13. marca vyrazili na výlet do Londýna. Po výdatných tradičných anglických raňajkách nás všetkých autobus odviezol do Greenwicha, kde sa začala naša prehliadka hlavného mesta Veľkej Británie. Na odporúčanie Louise, anglickej projektovej koordinátorky, sme zašli v Greenwich Market do obchodíka so sladkými karamelovými dobrotami Fudge Patch. Majiteľ, výrobca a predajca v jednej osobe bol očarujúci mladý muž, ktorý všetkých zákazníkov uchvátil svojou dobrou náladou a historkami o všelijakých zákazníkoch. Práve tu sme nakúpili svoje prvé sladké fudge suveníry a šli do prístavu, kde sme nastúpili na loď, ktorá nás dopravila až do centra Londýna k známemu London Eye.

   Potom sme sa spolu s Angličanmi, Holanďanmi, Turkami a Portugalcami vybrali na prechádzku po miestach, ktoré v Londýne musí vidieť každý – Houses of Parliament, Westminster Abbey, St. James‘ Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square. Tu sme sa od ostatných odpojili, aby sme uspokojili svoje nakupovaniachtivé duše a vybrali sme sa na Oxford Street. Kým sme sa niekoľko hodín motali po obchodoch, tak sa vonku zotmelo. Zašli sme sa ešte pozrieť na reklamami vysvietený Piccadily Circus a pomaly sme smerovali späť k London Eye, kde nás čakal autobus späť do Lutonu. Bol to naozaj dlhý a únavný deň, ale zároveň bol zaujímavý, zábavný a trošku dobrodružný.